Automatizace proniká do stále většího počtu skladů, ovšem zdaleka ne u všeho lze snadno nahradit člověka technikou. Například vychystávání je z hlediska automatizace poměrně náročná činnost a při samotném odebírání určitého množství z manipulační jednotky − palety, boxu a podobně − zůstává člověk stále důležitou součástí procesu.

Častým řešením automatizace ve skladech je přechod na systém goods­-to­-man, kdy manipulant stojí na místě, zboží se dopravuje až přímo k němu a on pouze odebere správný počet položek. Problémem není ani kombinace vychystávání z celých palet a boxů najednou, neboť systémy dokážou připravit všechny jednotky ve správném pořadí. Typicky se k tomuto účelu využívají automatické jeřábové zakladače na palety a takzvaný miniload na přepravky v kombinaci s dopravníkovými systémy a vychystávacími stanicemi. Možné je ale například také využití výtahových skladových systémů, které umožňují uskladnit zboží nejrůznějších rozměrů v rámci jednoho systému. Limitující je pouze velikost výdejového otvoru.

"Při použití výtahových nebo páternosterových automatizovaných skladových systémů se zboží automaticky dováží do ergonomicky umístěného výdejového otvoru," vysvětluje Blanka Lejsalová ze společnosti Kardex Remstar. "Pokud se nejedná o zvlášť těžké zboží, které má operátor odebírat, potom není žádná další manipulační technika nutná. Samozřejmě je ale možné různá zvedací zařízení integrovat, stejně jako napojit automatizované skladové systémy na dopravníkové pásy nebo do procesu vychystávání integrovat vychystávací vozíky." Manipulační vozíky pak nejsou v takovém skladu vůbec potřeba, nanejvýš k zakládání celých palet na začátku procesu do automatického systému.

75 %

Až o tolik může být rychlejší vyskladnění jedné komponenty z vertikálního skladovacího výtahového systému v porovnání se zakladačem.

Automatizované regály

V současnosti se nejvíce využívají tři druhy systémů automatizovaných regálů − výtahové regály, karuselové zakladače čili páternostery a takzvané Vertical Buffer Module systémy. Výtahový systém umožňuje vysokou hustotu skladování na minimální zastavěné ploše ve výrobním prostoru nebo ve skladu. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém jsou police umístěny v přední a zadní skladovací části. Policemi manipuluje tzv. extraktor, který dopravuje vyžádanou polici do ergonomicky umístěného výdejového otvoru.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci