Kombinovaná nákladní doprava, která propojuje železniční nebo lodní dopravu se silniční, v Česku roste. Její využití se za posledních pět let zvýšilo o více než třetinu na loňských téměř 31 000 vlaků. Její podíl se zvyšuje zejména při dovozu. Vyplývá to z materiálu, který v úterý prostuduje vláda. Využití kombinované dopravy podle dokumentu vloni snížilo provoz na silnici při přepravě zboží o 1,2 milionu jízd kamionů.

Kombinovaná doprava podle odborníků pomáhá uvolnit silniční síť a tím zároveň snížit negativní dopady nákladních aut na životní prostředí.

Hlavní část kombinované přepravy nákladu obstarají vlaky nebo lodě, dovoz k nim a doručení pak silniční vozidla. Na tuzemských řekách se však kombinovaná doprava v posledních 11 letech téměř neprovozuje.

Podle dokumentu ministerstva dopravy pro vládu je kombinovaná doprava na vzestupu zejména v přeshraničním transportu. Naopak v tuzemském provozu její podíl klesá. Dovoz zboží prostřednictvím kombinované dopravy od roku 2014 vzrostl o 57 procent.

V rámci kombinované dopravy se využívají zejména přepravní kontejnery, v menší míře pak také intermodální návěsy a výměnné nástavby.

Stát podporuje využívání kombinované dopravy i pomocí peněz z evropských fondů. V současném programovém období bylo od roku 2014 podpořeno šest překladišť na území Česka za téměř 488 milionů korun. Další projekty překladišť byly podpořeny z programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy), ze kterého na ně směřovalo od roku 2015 více než 371 milionů korun.

V roce 2019 se provozovalo na území České republiky 17 soukromých překladišť kombinované dopravy, dále jsou v tuzemsku soukromá překladiště, která slouží pouze pro potřeby dané firmy. Veřejné překladiště provozované státem v Česku nejsou.

Související