Automatizace a robotizace ve skladech e­-shopů se dnes zaměřuje jak na fyzické toky zboží, tak na sběr a využívání dat souvisejících se skladovými procesy. V samotném provozu se během roku vyskytují velké sezonní výkyvy, například 50 až 70 procent objemů zásilek se zpracovává během října až prosince. Sílí tlak na kvalitu, dohledatelnost, rychlost příjmu a vychystávání, přitom se zmenšuje velikost zákaznických objednávek. To vše vyžaduje přesný přehled v reálném čase o množství, stavu a poloze zboží a obalů ve skladových operacích.

Na příjmu se automatizuje sběr dat o přijatém zboží prostřednictvím 3D skenerů, vykládka se provádí sice převážně pomocí vysokozdvižných vozíků nebo i manuálně, přibývá však využívání poháněných dopravníků při vykládce kontejnerů a automatizovaných dopravníků pro zaskladnění i pohyb po skladech. Efektivitu skladového provozu zvyšují automatické zakladače pro palety i přepravky.

"Samotné vychystávání ale stojí zatím na počátku automatizace," upozorňuje Petr Jirsák z katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. "Z pohledu mzdových nákladů se sice jedná o nejnákladnější proces, avšak zejména kvůli variabilitě velikostí a tvarů obalů, různému počtu kusů v objednávkách a podobně je velmi složité v současnosti nabízené prvky automatizace implementovat. U vychystávání proto zatím zůstává nejčastěji využívaná kombinace standardních technologií čárových kódů či hlasových a světelných technologií."

1 rok

Návratnost investice do automatizované manipulační techniky může být v současnosti velmi rychlá. Ve třísměnném provozu se často pohybuje již okolo jednoho roku.

E­-shopy tahounem pokroku

Zejména e­-shopy představují dynamické prostředí, kde meziročně rychlým tempem rostou objemy prodejů (v roce 2018 to bylo 18 procent). Podle Marka Vinše rovněž z Vysoké školy ekonomické v Praze jsou dnes velké e­-shopy tahounem technologického pokroku ve skladové logistice. "U malých e­-shopů, které jsou často přidruženým provozem k tradičnímu retailovému prodeji, zatím významnější automatizace chybí z důvodu malých objemů," dodává Marek Vinš.

Výhodou automatizace je podle jeho slov stabilizace logistických procesů a odstranění závislosti na proměnlivé kvalitě operátorů. Robot pracuje bez potřeby zjednodušovat si práci na úkor kvality, diskutovat s ostatními operátory, krádeží a podobně. Nevýhodou je nedostatečná flexibilita současné automatizace a fakt, že je efektivní pouze tam, kde jsou unifikované velikosti a tvary obalů s rutinními opakovatelnými úkony. Nevýhodou mohou být také vyšší servisní náklady a následné prostoje vzniklé nefunkčností systému.

Ideální sklad

Ideálním řešením může být ASRS (Automated Storage and Retrieval System) systém neboli zařízení, které automaticky zaskladní a následně připraví položky k vychystávání. Takové sklady fungují zcela automaticky a manipulant pouze čeká na pickovací stanici, kam mu systém dopravuje boxy či palety.

Velká příležitost

Automatizace skladů e­-shopů představuje pro dodavatele intralogistických řešení velkou příležitost. Filip Šustek z firmy Still ČR ale zdůrazňuje, že je také velkou výzvou, a to nejenom pro rozmanitost skladových položek, ale i z hlediska materiálového toku. "Je zde rozdíl oproti automatizaci výroby či v běžných skladech, především co se týká přepravovaných jednotek. V rámci skladové a výrobní logistiky je hlavní přepravní jednotkou paleta, v e­-commerci však může nabývat různých forem, jako jsou papírové krabice, plastové boxy, sáčky a podobně. Také poměr mezi velikostí a množstvím je obrácený. V klasické logistice jsou velké přepravní jednotky v menších počtech, v e­-commerce malé jednotky ve velkých počtech," vysvětluje Filip Šustek.

Na počátku všeho stojí celopaletové zboží uložené ve skladu, které je nutno přemístit do vyhrazené vychystávací zóny a odtud je konsolidovat do jedné zásilky a směrovat na jednotlivé brány. Jedná se o velmi komplexní a kombinovaný tok zboží.

Vychystávání je stále na počátku automatizace

Zejména kvůli variabilitě velikostí a tvarů obalů, různému počtu kusů v objednávkách a podobně je velmi složité automatizaci zavést.

Nejsložitější z něj je ale samotné vychystávání a kompletace zákaznických zakázek, které se mohou skládat z různých položek. Vzhledem k různým rozměrům a vlastnostem jednotlivých položek mohou být uloženy v různých částech skladu s různými regály a podobně. Významný je i přechod od systému man­-to­-goods, kdy manipulanti po skladu hledají jednotlivé položky k systému goods­-to­-man, kdy zboží samo přijede k obsluze.

Automatické sklady

"Ideálním řešením je tedy ASRS (Automated Storage and Retrieval System) systém neboli zařízení, které automaticky zaskladní a následně připraví položky k vychystávání," vysvětluje Martin Kereszteny z Jungheinrich (ČR). "Typicky se jedná o Miniload nebo jeřábový zakladač pro celé palety, přičemž není problém ani kombinace obou systémů. Sklady fungují zcela automaticky a manipulant pouze čeká na pickovací stanici, kam mu systém dopravuje boxy či palety se zbožím ve správném pořadí tak, aby jen odebral potřebné množství zboží a kompletoval jednu objednávku za druhou."

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci