Objem poraženého kůrovcového dřeva se nezmenšuje. Podle údajů státního podniku Lesy České republiky bylo v roce 2018 vytěženo zhruba šest milionů krychlových metrů postiženého dřeva. Za první polovinu letošního roku těžba kůrovcového dřeva dosáhne téměř tří milionů krychlových metrů.

Napadené stromy je třeba identifikovat, porazit a dřevo odvézt z lesa co nejdříve, protože představují hrozbu pro dosud nezasažené dřeviny. Pokud se to nepodaří ještě před tím, než se brouci začnou rojit, znamená to rozšíření kůrovce do dalších oblastí.

Na dopravcích tak spočívá úkol odvézt dřevo rychle ke zpracovatelům. Ti mohou být jak z Česka, tak z blízkého zahraničí, typicky z Německa, ale i Maďarska či Rumunska, anebo také třeba až ze zámoří. Nemalá část kůrovcového dřeva skončí v Číně, kde je po dřevu jako surovině velký hlad.

80 %

V roce 2018 bylo ve srovnání s rokem 2015 naloženo v Česku o 80 procent více vozů dřeva právě v podobě kulatiny. A ve srovnání s rokem 2017 se jednalo o 24procentní nárůst.

Dřevo na kolejích

Na řešení kůrovcové kalamity se z velké části podílí nákladní železniční dopravce ČD Cargo. Firma zajišťuje většinu přeprav dřeva po železnici z oblastí postižených kůrovcovou kalamitou. Přeprava často probíhá ze stanic s menší železniční kapacitou a časově i prostorově omezenou maximální denní nakládkou. Z kulatiny naložené v České republice zhruba polovina zamíří k domácím dřevozpracovatelům a polovina směřuje do zahraničí.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci