S blížícím se koncem roku narůstá objem přepravovaného zboží, a tudíž i riziko vzniku škod. Je proto vhodné, aby se vývozci a dovozci včas zamysleli nad tím, jak eliminovat možnou ztrátu v případě škody na zásilce.

Jediná komplexní ochrana proti rizikům během přepravy je majetkové pojištění přepravy zásilek. Jeho hlavní výhodou je, že kryje zboží po celou dobu přepravy všemi druhy dopravních prostředků a poskytuje plnění do výše škody bez ohledu na to, kdo a kde ji způsobil. Odpadne tak často složité vyřizování reklamací s dopravci, kteří nejsou povinni uhradit všechny škody a už vůbec ne v plné výši.

Proč tomu tak je? Dopravce se díky platným předpisům může své odpovědnosti v určitých případech zprostit a není pak povinen škodu uhradit. Tyto předpisy stanoví i výši náhrady škody, která je u všech mezinárodních přeprav (a od letoška také u přeprav vnitrostátních v rámci ČR) omezena váhou zásilky. U silniční přepravy odpovídá dopravce pouze za zboží o ceně do výše cca 260 Kč/kg hrubé hmotnosti zásilky, u letecké cca 590 Kč/kg a u námořní jen cca 62 Kč/kg.

Odškodnění dopravcem je proto nedostačující zejména u přeprav lehkého, ale hodnotného zboží. Pokud při silniční přepravě zásilky v hodnotě 1 000 000 korun a hmotnosti 500 kilogramů dojde k jejímu zničení, dopravce je povinen uhradit škodu pouze ve výši 130 tisíc korun. Majetkové pojištění přepravy zásilek je tedy určitě na místě, neboť v případě jeho existence by pojistitel vyplatil celkovou výši škody. U námořních přeprav jsou navíc kryty i náklady tzv. společné havárie.

Partnerem sloupku je Renomia

Související