Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci nebo provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost má být zpřístupněna na informačním systému IS KP14+ od 7. srpna a od 14. srpna se bude moct předkládat. Konečný termín pro odevzdání žádosti je 23. října.

Podpora se bude týkat hlavně překladišť kombinované dopravy s veřejným přístupem (modernizace a výstavba; především trimodální silnice-železnice-voda a bimodální silnice-železnice) a také pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci zde

 

Související