Vystavovatelé z oboru dopravní logistiky se na letošním mnichovském veletrhu Transport Logistic zaměřili zejména na intermodální přepravy. K vidění byly například vertikální i horizontální systémy CargoBeamer a Modalohr s komerčním označením Lorry Rail. Snaha využít pro přepravní řetězce kombinaci více druhů dopravy se odrážela také v nabídce manipulačních prostředků pro intralogistiku, které sice nemají vysoký výkon, ale jsou schopny vertikálně překládat intermodální přepravní jednotky a stohovat je alespoň do dvou vrstev.

Jedním z nich je Combi­-SC, obkročný manipulační prostředek pro flexibilní výměnu kontejnerů a výměnných nástaveb s délkou 20, 30, 40 a 45 stop včetně velkoobjemových, plošinových a mrazírenských. Doba překládky činí dvě minuty, což minimalizuje prostoje nosičů jako například návěsového šasi nebo železničního vozu.

Teleskopická konstrukce umožňuje intermodální jednotky stohovat do dvou vrstev a manipulovat s nimi i v halách s nízkou světlou výškou vrat. Manipulační prostředek zvládne také vykládku sypkých substrátů z kontejnerů určených pro toto zboží. Zařízení má manipulační výkon 20 kontejnerů za hodinu. U manipulovaných jednotek se kontroluje jejich celková hmotnost v souladu s normou SOLAS (Safety Of Life At Sea), která platí od 1. července 2016. Je povolena odchylka +/- 1 procento, při překročení je manipulační jednotka odstavena a nesmí se naložit na dopravní prostředek.

Systém NiKRASA

nabízí možnost využívat kombinovanou dopravu se standardními návěsy. Nevyžaduje žádné technické úpravy ani u železničních vozů.

Překládatelné návěsy

Systém NIKRASA (Nicht kranbare Sattelauflieger, vertikálně nepřekládatelný návěs) nabízí uživatelům možnost využívat kombinovanou dopravu se standardními návěsy. Systém nevyžaduje žádné technické úpravy ani u železničních vozů. Přínosem je i to, že dodržuje standardy kombinované dopravy, u silničních návěsů je užitečné zatížení až o čtyři tuny vyšší než v přímě silniční nákladní přepravě. Manipulovány mohou být různé typy návěsů jako například velkoobjemové jednotky. Systém je již zaveden na některých evropských linkách. Hmotnost manipulačního rámu pro jeden návěs 2,4 tuny částečně omezuje užitečné zatížení vlakové soupravy v porovnání s intermodálními návěsy. U vlakové soupravy s 38 návěsy je tak dodatečná hmotnost vyšší o více než 80 tun než u srovnatelné soupravy s intermodálními návěsy.

Rakouské společnosti Kässbohrer Transport Technik a Vega International Car­-Transport and Logistic­-Trading Gesellschaft inovovaly systém NIKRASA pro překládku dopravních prostředků, tahačů a malých vozidel do 3,5 tuny do kapsových vozů. S označením RoadRailLink r2L 2.0 se tento systém využívá pro automobilovou logistiku. Lze s ním překládat i návěsy.

V současné době jsou v provozu dvě linky Terst − Karlsruhe a Verona − Rheine. Hmotnost překládací plošiny s nájezdovými rampami má délku 14 750 milimetrů a vlastní hmotnost činí osm tun. Nákladní vlak s 16 dvoudílnými kapsovými vozy přepraví 32 standardních návěsů, 64 tahačů nebo 96 malých nákladních automobilů.

Železniční vůz budoucnosti

Koncept nákladního železničního vozu budoucnosti označovaný také jako 5L vůz vychází z nových technických řešení. Pět inovativních návrhů představuje hlavní zlepšení, které nákladní vůz přinese: tichou jízdu, nízkou vlastní hmotnost, výkonnost (delší proběhy), logistickou přizpůsobivost a nákladovou orientovanost z pohledu životního cyklu.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci