Dostat zboží na prodejny v požadovaném sortimentu a čase představuje stále náročnější úkol. Malé i velké kamenné obchody ovlivňuje rychlý nástup internetového obchodování, které často nabízí větší šíři sortimentu a současně může držet ve skladu menší zásoby. Pro maloobchodní prodejny je proto velmi důležité snažit se držet krok a také rozšiřovat nabídku zboží na svých regálech. Pestrost nabídky oslovuje a láká zákazníky bez ohledu na velikost prodejny.

Tento trend klade vysoké požadavky nejen na uspořádání prodejen, ale zejména na logistiku zásobování, která se musí vyrovnávat zejména s požadavky na větší variabilitu dodávaných položek. Samozřejmostí se stávají mixované palety různého zboží i různých variant jednoho druhu výrobku.

Prodejny a jejich zásobování musí reagovat také na změny v nákupních postojích zákazníků, kteří při nákupu často využívají vícero prodejních kanálů. Samozřejmostí se při nakupování stávají i moderní mobilní technologie a způsoby bezhotovostní platby.

93,5 %

V rámci projektu OSA Barometr společnost GS1 zjistila, že celková dostupnost zboží na obchodním regálu v rámci sledovaných položek a sledované sítě je 93,5 procenta.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Nielsen se sice snižuje počet obchodů malých formátů, zároveň ale nové prodejny, které otevírají silní hráči na trhu, už nebývají hypermarkety s obrovskou plochou, avšak spíše obchody středního formátu, tedy supermarkety a diskonty.

"Způsobuje to na jedné straně růst velikosti nákupního koše v menších prodejnách, ale také nárůst počtu zákazníků," vysvětluje Břetislav Chovítek z Nielsenu. "Můžeme říct, že čeští spotřebitelé častěji vyhledávají komfortnější a rychlejší nakupování na menší prodejní ploše s uspokojující šíří sortimentu."

Požadavky zákazníků na šíři sortimentu tedy rostou, a to i na menších prodejnách. Logistika musí přání zákazníků následovat a zvyšovat variabilitu dodávek. "Nevnímal bych to ale jako nějakou skokovou změnu," zdůrazňuje Tomáš Martoch ze společnosti GS1. "Jde o trvalý trend, zákazníci jsou náročnější a s růstem ekonomiky a kupní síly roste rovněž jejich ochota utrácet a zkoušet novinky."

Mixování zboží na postupu

Z pohledu logistiky roste komplexnost systémů, neboť obchodníci nechtějí vázat své prostředky v zásobách. Požadavek na mixované palety přináší zároveň dopady na efektivitu závozů − vozí se více dřeva i vzduchu a kontrola kvality při přejímce je složitější. Častější závozy zvyšují náklady i tvorbu škodlivých emisí.

Vyšší zatížení kapacit kompenzuje zvýšení automatizace, například zavedení elektronické komunikace EDI či využití standardních paletových štítků s SSCC kódem pro označování logistických jednotek, palet či kontejnerů. Odborníci však za nezbytný příští krok pokládají také rozvoj sdílených přeprav.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci