České on-line obchody míří v poslední době stále častěji i za hranice své mateřské země. Mezi základní přínosy expanze do zahraničí patří zvyšování počtu zákazníků, a tím i růst tržeb. Rozšiřováním působnosti firma také sbírá nové zkušenosti a znalosti a získává inspiraci pro další práci.

Z logistického hlediska je expanze možná teoreticky do celého světa. Vždy je ale důležité, aby takové rozhodnutí dávalo smysl i z obchodního hlediska. E­-shop si musí dobře nastavit některé milníky, které musí na trhu plnit, a vyhodnocovat si ziskovost.

Ale cesta e­-shopů do cizích krajů má také své záludnosti, neboť úspěšná expanze představuje komplexní proces. Na začátku musí internetový obchod co nejpřesněji odhadnout veškeré náklady, aby bylo možné zjistit, při jakém objemu se vyplatí expandovat na daný trh v návaznosti na kupní sílu. Samozřejmostí je mít zmapovanou konkurenci a připravený marketing.

Při rozhodování je důležité počítat nejen s náklady na export, ale rovněž na zpětný tok zboží, který je v e-commerce velmi důležitý. I marketingové náklady se v různých zemích liší. Rychlá logistika, jednoduché vratky a zákaznický servis v lokálním jazyce jsou základem úspěchu.

Specifika různých trhů

Před vstupem do nového teritoria je třeba zjistit, na jaké služby jsou místní zákazníci zvyklí. "Vždy se snažíme přinést službu z pohledu nabízených dopravců a platebních metod na stejné úrovni jako lokální hráči," říká Jan Neuvirt z internetového obchodu s teniskami Footshop. "Například v Bulharsku je nutné mít službu, kde si zákazník může zboží vyzkoušet před jeho převzetím. Pokud expandujete mimo EU, tak je důležité mít prověřené všechny celní náležitosti," vysvětluje Jan Neuvirt.

Rychlost doručení

Tlak na rychlost doručení se výrazně liší, například Angli­čané očekávají doručení do druhého dne, maximálně do dvou dnů, Švýcaři jsou naopak ochotni si několik dní počkat a nevidí v tom problém.

Širokým tématem je legislativa, její změny a propojení s ekonomikou. V rámci Evropské unie mají e­-shopy situaci jednodušší, neboť zákony a nařízení jsou podobné. Přesto se však občas objeví menší či větší odlišnosti, se kterými musí e­-shop počítat. Například faktury by mělo stačit jen jazykově upravit, jenže ne vždy tomu tak je. Někdy je třeba přidat údaj, který je v dané zemi sledován v rámci odlišné legislativy, jako třeba gramáž obalů, podle níž se vypočítávají platby z oblasti odpadového hospodářství. Jiným příkladem je řešení reklamací na Slovensku, které je komplikovanější než v České republice, neboť ke každé zamítnuté reklamaci musí být vypracovaný posudek slovenského nezávislého soudního znalce. V ČR naopak do procesu vstupuje soudní znalec až ve chvíli, kdy dochází k nějakému sporu.

Při expanzi na východ musí vzít obchod také v úvahu, že převážná část zákazníků si vybere možnost platby dobírkou, což bude mít dopady na cash flow. S placením mohou nastat i další problémy. Některé e­-shopy již zjistily, že například v Británii nebo Německu měli zákazníci problém s placením kartou přes platební bránu české banky.

"S každým vstupem na nový trh je nejprve nutno připravit marketingovou strategii pro dané území − provést jeho analýzu včetně posouzení konkurence a zhodnotit schopnost přenesení našich kladů na daný zahraniční trh," vysvětluje Martina Weberová z obchodu s reklamním textilem Adler. "E­-shop má jako jeden z distribučních prodejních kanálů při expanzi v zahraničí svá specifika. Aby o sobě firma dala vědět, musí připravit zahájení on­-line kampaně na základní generická slova. V západních státech, na rozdíl od střední a východní Evropy, se jedná o relativně drahou záležitost. Každý proklik je v řádech stovek korun na rozdíl od maximálně desítek ve východních zemích. Navíc to ještě neznamená, že získává nového zákazníka. Bannerovou kampaň je proto nutno co nejlépe připravit s ohledem na cílovou skupinu," zdůrazňuje Martina Weberová.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci