Softwarová společnost ICZ uvedla na trh svůj systém pro řízení skladů OSIRIS už před více než 20 lety. Od té doby se ale IT architektura výrazně proměnila a s ní se proměnily i logistické nástroje a požadavky na jejich fungování. Hlavním spouštěčem byl nástup internetu, mobility a automatizace, ale také vyšší náročnost datových toků i zákazníků. Na proměnu logistického softwaru se zaměřila konference Log4People v Hluboké nad Vltavou.

První verze OSIRIS fungovaly jako tzv. těžký klient, tedy aplikace, která obsahuje jak "rozum" (aplikační logiku), tak "tvář" (uživatelské rozhraní) a pracuje s daty umístěnými na serveru. Postupné rozšiřování funkčnosti takové aplikace vedlo k nárůstu dat předávaných po síti a zvyšování času potřebného pro jejich zpracování. Proto bylo nezbytné přejít, obdobně jako to udělaly další softwarové společnosti, na novou architekturu.

"Nový systém je lepší v tom, že klient je lehčí, protože v sobě nenese inteligenci. Tu má aplikační server. Klient je tedy jednodušší, štíhlejší a vyžadujte tak menší datový tok, protože s databází komunikuje především aplikační server a do klienta jdou už jen data, která potřebujete zobrazit, případně vrátit zpátky," vysvětluje Josef Černý, vedoucí oddělení logistických aplikací ICZ. "Říká se tomu vícevrstvá architektura, v našem případě třívrstvá − klient, aplikační server a databázový server. Dříve byly vrstvy pouze dvě − klient a server," dodává Černý s tím, že tato změna také souvisí s nástupem internetu a webových aplikací.

Nová architektura umožňuje nasazování dalších funkcí a rozšiřování možností propojení. OSIRIS je nyní v přechodovém stadiu. Noví zákazníci dostávají novou verzi, ti starší na ni postupně přecházejí, ale ne kompletně. Věc má totiž pár háčků. Předně je potřeba přejít na nové, kompatibilní databázové systémy a také převést specifické zákaznické úpravy logistického systému ze starší verze na novou. "To není časově ani finančně jednoduchá záležitost," upozorňuje Josef Černý.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci