Navázání těsných vztahů přináší výrobcům i logistikům řadu výhod. Zejména při dlouhodobější spolupráci vzniká mnoho synergií a vytváří se společné know­-how, které posunuje činnost spolupracujících firem na vyšší úroveň.

Úzká spolupráce má ovšem i svá rizika. Firmy se na sobě mohou stát závislé a náhlé ukončení spolupráce jim může způsobit značné škody. Výrobce například ztratí své "logistické dovednosti", spoléhá příliš na partnera a jeho původní logističtí pracovníci k partnerovi postupně přejdou. Nakonec své výrobky už sám bez partnerovy podpory nedopraví ani z haly na dvůr. Pro logistickou firmu zase významný odběratel služeb někdy vytváří přílišný pocit jistoty a při jeho ztrátě se firma může dostat do značných obchodních problémů.

Spolupráce nabývá nejrůznějších podob

O tomto tématu hovořil na květnové konferenci Zóna logistika také Pavel Hampejs z Unileveru. Odhalil, že i spolupráce s téměř konkurenčními firmami může být ve skutečnosti velmi užitečná a přinášet řadu výhod. Přínosem je nakonec lepší vytížení skladů i dopravy.

Unilever působí globálně v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží. Právě spolupráce s dalšími hráči na tomto poli a sdružení objemů by mohly přispět k tomu, že obhájí investice do náročnějších projektů automatizace, které požaduje po svých logistických partnerech. Pavel Hampejs také zmínil, že Unilever uvažuje společně s Nestlé o projektu, kdy by se obě firmy v budoucnu podílely na skladování a distribuci pro Česko a Slovensko nebo i celý region střední a východní Evropy.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci