Průmyslové firmy začínají objevovat kouzlo automatizace zásobování výroby. Mezi typické benefity patří zásadní snížení objemů materiálu na montážních plochách a v předvýrobních operacích. Nejenže se tak uvolňují finanční prostředky vázané v zásobách, ale spoří se také místo, které lze využít třeba pro nové stroje či rozšíření linky.

Nejdůležitějším přínosem je však ochrana před prostoji způsobenými nedostatkem materiálu či komponent a celkově flexibilnější zásobování. Výrobě to umožňuje pružněji reagovat na rostoucí výkyvy a nepředvídatelnost požadavků zákazníků a také na další rušivé vlivy, jako jsou třeba poruchy strojů. Významná je rovněž úspora času a vyšší efektivita pracovníků v logistice i to, že operátoři ve výrobě vytvářejí přidanou hodnotu a nezabývají se sháněním mate­riálu.

Zásobování s využitím RFID

Mezi firmy, které kladou důraz na zavádění automatizace velký důraz, patří také Škoda Auto. V jejím výrobním závodě ve Vrchlabí postupuje logistika rychle dopředu a patří do ní i automatické objednávky materiálu. Původně se zde díly objednávaly ze skladu pomocí klasického kanbanu a každý typ materiálu měl svou kartu, která s ním fyzicky putovala závodem. Pracovníci tak vyskladňovali potřebný materiál podle těchto papírových karet. V roce 2014 se ve Vrchlabí začaly nasazovat skenery. Po načtení čárového kódu se nový požadavek odeslal rovnou do systému a doputoval do skladu v digitální formě.

"Vzhledem k tomu, že se stále do značné míry jednalo o manuální činnost, šli jsme dál a nasadili automatické objednávky," říká Jaroslav Adámek ze Škody Auto. "Tento projekt začal v roce 2016 a míří do více směrů. Prvním jsou senzory zatížení instalované na vrchní části spádových regálů u montážní linky. Jakmile pracovníci výroby odeberou díly a odstaví prázdný box, senzor to zachytí a odešle tuto informaci do logistického systému. Následně se do PDA skladníků přenesou údaje o tom, který materiál je potřeba doplnit na určitou linku."

Hlavní přínosy automatizace

Ochrana před prostoji z nedostatku materiálu a flexibilnější zásobování výroby. Rovněž efektivita interní logistiky a úspora místa.

Do projektu byla při zásobování linek materiálem na paletách zapojena i technologie RFID. Na podvozcích pro přepravu jsou umístěny radiofrekvenční tagy spárované s určeným druhem materiálu. Jakmile se díly na lince spotřebují, tahač převezme prázdné podvozky a při vjezdu do skladu projíždí branou se skenerem. Ten automaticky načte informaci o materiálu, který je potřeba doplnit. Data se rovněž přenesou do systému a následně do PDA terminálů skladníků.

Elektronický kanban i vizualizace na monitorech

"Troufnu si říci, že ve většině dnešních výrobních firem se dá identifikovat fronta smysluplných projektů, které vydají na rok i více intenzivní práce," říká Roman Žák z poradenské a softwarové společnosti Aimtec. "Možnosti automatizace a digitalizace jsou pestré a někdy naprosto odlišné pro jednotlivé typy výrob."

Způsoby nasazení automatizace jsou velmi různorodé. Například pro komplexní montáž kolejových vozidel ve Škodě Transportation digitalizoval Aimtec právě zásobování výroby materiálem. Jednalo se o velké množství složitých, navzájem provázaných procesů, mezi které patřilo řízení a synchronizace 13 výtahových zakladačů Kardex. Jiným ze zajímavých projektů bylo řízení vychystávání dílů na speciální kitovací vozíky s definovanou pozicí pro každý díl. Významné přínosy vytvořil systém vizualizace aktuálního stavu vychystávání na monitorech umístěných ve skladech. Projekt umožnil radikálně snížit zásoby materiálu a komponent a zároveň zásadně omezil prostoje ve výrobě kvůli chybějícímu materiálu.

Samostatnou disciplínou je elektronický kanban, který Aimtec zaváděl například u japonského výrobce komponent Tokai Rika TRCZ v Lovosicích. Kanban byl přes WebEDI aplikaci protažen až k dodavatelům. To umožňuje řídit zásobování materiálem přímo od dodavatele až do výroby. "U jiného zákazníka, německého výrobce komponent pro automobilový průmysl Alfmeier, jsme realizovali projekt e­-kanbanu v kombinaci se zásobováním výroby v systému milk run," popisuje Roman Žák.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci