Informace o přibližném čase doručení zásilky bývají součástí balíkových služeb. Ale čas doručení je stále důležitější i u větších zásilek, ať už se jedná o několik palet, či celý vůz. To, co se ještě před nedávnou dobou jevilo jako jen obtížně proveditelné, dnes díky technickému pokroku s využitím moderních telematických systémů a sítí internetu věcí začínají logistické firmy postupně nabízet. Služba se většinou označuje jako odhadovaný čas příjezdu − Estimated Time of Arrival, ve zkratce ETA.

O službu ETA je zájem

Tuto službu od letošního ledna nově nabízí například logistická společnost Raben Group. Monitorovací systém ETA umožňuje on-line sledování polohy doručovacích vozidel a zásilek, které přepravují. Nástroj vyvinula logistická společnost společně s telematickými firmami TIS a PTV.

"Sledování se týká přeprav po silnici," vysvětluje Lucie Černá Jičínská z Raben Logistics Czech. "Systém ETA byl zaveden v jedenácti evropských zemích, v nichž Raben Group působí. Patří mezi ně Polsko, Německo, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina. ETA se počítá v případě vyzvednutí a doručení zásilek prostřednictvím vlastního vozového parku Raben Group i vozového parku spolupracujících dopravců."

První měsíce po spuštění ETA ukazují zájem o tuto službu. "Klienti vítají možnost jednoduchého sledování času doručení zásilky. Momentálně službu ETA poskytujeme pro zásilky sběrné služby a v nejbližších měsících plánujeme rozšíření i pro celovozovou přepravu," říká Lucie Černá Jičínská.

ETA podle jejích slov pomáhá i zaměstnancům v provozu a snižuje administrativní zátěž, protože data z mobilních zařízení se přenáší automaticky od řidičů rovnou do firemních systémů. Usnadňuje také každodenní práci řidičů, neboť mobilní zařízení je možné použít k navigaci a interní komunikaci mezi řidičem a dispečerem.

Služba nevyžaduje žádné speciální řešení na straně uživatele. Klienti s účtem v systému myRaben.com pro zadávání objednávek a sledování zásilek mají k službě ETA automaticky a zdarma přístup. Výpočet předpokládaného času příjezdu na místo doručení zásilky funguje v reálném čase a bere v úvahu aktuální situaci na silnicích. V případě hustější dopravy, nehod či změn v pořadí míst vykládky nebo jiných nepředvídaných okolností se časové okno průběžně aktualizuje.

Na zkušebním provozu se podílejí zákazníci

Do poskytování informací o předpokládaném příjezdu se pouští také logistická společnost Gebrüder Weiss. "Předpokládaný časový okamžik, kdy se u klienta objeví naše auto, je často zásadní informací, ať už pro další plánování obchodu, chodu skladu, nebo zachování plynulosti výroby," říká Jan Kodada z Gebrüder Weiss. Firma má už potřebné informace k dispozici prostřednictvím svého systému, zná přesnou polohu příslušného dopravního prostředku a dvouhodinové časové rozmezí předpokládaného času dosažení cílové destinace.

Zákazníkům tyto informace dosud nezobrazovala, ale v nejbližší době připravuje spuštění testovacího provozu. Ten bude zatím dostupný menšímu okruhu zákazníků, kteří se na vývoji služby ETA aktivně podílejí. "Oceňujeme jejich součinnost a pomoc s finálními úpravami, umožní nám to do sezony spustit skutečně funkční a uživatelsky přívětivý systém pro všechny naše klienty," říká Jan Kodada.

ETA potřebuje nejen technické řešení, ale i schopné lidi

Pro poskytování informací o pohybu dopravního prostředku a času, kdy se objeví u klienta, je podle Jana Kodady potřeba několika věcí. "Zaprvé se neobejdeme bez systémů sledování polohy vozidel, plánování přepravy a také nástroje pro měření efektivity a kvality. Dále potřebujeme nástroj, který informaci o ETA zobrazí klientovi, tedy komplexní informační portál pro komunikaci se zákazníky. Právě takový vyvíjíme, začínáme ho testovat s vybranými uživateli a v dohledné době ho zpřístupníme všem klientům. Informace ETA budou součástí právě tohoto nového portálu. V neposlední řadě, a to bych rád zdůraznil, potřebujeme skutečně motivované a spolehlivé spolupracovníky na všech článcích dopravního řetězce. Mezi spolupracovníky počítám nejenom skladníky a dispečery, ale i naše řidiče."

Největší potíže při dodržování časů působí podle Jana Kodady především vysoká proměnlivost dopravní situace. Velký počet uzavírek, objížděk a společně s tím také hustota a intenzita současného provozu v ČR a Evropě přispívá ke stavu, kdy jedna nehoda na vytíženém dopravním tahu dokáže během několika minut změnit původní předpokládaný čas příjezdu. Dalším důvodem zdržení bývají vykládky, při kterých jsou řidiči nuceni čekat, až na ně přijde řada nebo až příjemce B2C zásilky dorazí domů.

"Je dobré si uvědomit, že pokud by se náš řidič u každého příjemce zdržel o pouhých pět minut, na konci celého dne nebo řetězce to vytvoří zdržení 1,5 hodiny," dodává Jan Kodada.

Někdy stačí jenom dodržet domluvený čas

Společnost ESA logistika zaznamenává menší zájem klientů o službu odhadovaného času příjezdu. "Tuto službu poskytujeme jen pro silniční dopravu v ČR a SR," říká Jindřich Karas z ESA logistika. "Vše je založeno na on-line sledování vozů, které zakázku vezou, včetně komunikace se sklady. Jsme schopni poměrně přesně určit dobu příjezdu našeho vozu, a to i s ohledem na aktuální dopravní situaci. Pokud zákazník vyžaduje zcela aktuální data, může sledovat zakázku i pomocí naší satelitní navigace, kde mu zřídíme přístup pro sledování jeho zboží."

Podle Jindřicha Karase však situaci lépe řeší prosté dodržování dohodnutých časových oken pro nakládku i vykládku a v případě komplikace okamžitá informace pracovníka o možné časové odchylce a řešení situace se zákazníkem.

Související