Z analýzy první sady přepravních a logistických dat vyplývá, že volné kapacity řidičů Liftaga se do značné míry kryjí s poptávkou Alzy pro doručování zásilek. Propojení přepravy osob a balíků by tak mohlo snížit počet vozidel v Praze, ale i jiných městech, protože by stávající vozy byly lépe vytížené.

Česká firma Liftago, která provozuje aplikaci pro objednávku taxi, už nedávno oznámila, že začne touto formou spolupracovat se společností Zásilkovna.

„V současnosti je situace taková, že jak e-commerce, tak samotné taxislužby kvůli nárůstu byznysu přidávají do ulic víc a víc aut, která nejsou po celou dobu plně vytížená. Spolupráce se Zásilkovnou nám umožnila vytvořit API pro zásilky, přes které může kapacitu taxikářů využívat jakýkoliv e-commerce hráč. Právě analýza poptávky Liftaga a Alzy totiž naznačuje, že taxikáři naší platformy mohou odbavit velkou část zásilek e-commerce nebo zredukovat potřebné množství kurýrů v ulicích,” tvrdí Ondřej Krátký, ředitel a zakladatel Liftaga, s tím, že v dopravně nejzatíženějších částech města jede až v 85 procentech případů ve stejný čas stejným směrem taxikář Liftaga i kurýr s balíčkem Alzy. Sdílení dat mezi firmami podle něj otevírá dveře k dalším byznysovým příležitostem.

To potvrzuje i primátor Prahy Zdeněk Hřib: „Při provozu města vznikají data, která je možné anonymizovaně využívat ke zlepšení situace, v tomto případě té dopravní. Sdílení dat jednoznačně podporuji, je podstatou moderních smart cities.“

„První reakce jednotlivců i firem ke sdílení dat je opatrná. Člověk vždy přemýšlí, než je dá z ruky, ale hodnota, kterou lze vytěžit, je mnohem větší,“ myslí si Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy. „Technologická řešení tohoto typu mohou pomoci distribuovat poptávku po přepravě napříč přepravou lidí i zboží.“

Zdeněk Hřib k tomu dodal, že město může přispět tím, že bude poskytnutá data shromažďovat v rámci svojí datové platformy Golemio a poskytovat je dalším subjektům, které je budou moci využít k vlastnímu podnikání nebo v případě městských organizací ke zlepšení správy metropole. „Bylo by dobré, aby i soukromí provozovatelé sdíleli anonymizovaná firemní data s městem,“ řekl primátor.

Zatím není jasné, kdy by spolupráce Alzy a Liftaga mohla začít fungovat. „Není to o tom, že příští měsíc spustíme službu, ale že ji příští rok nebo dva budeme testovat," dodal Tomáš Havryluk.

Podle Krátkého se do budoucna nabízí možnost podobné spolupráce mezi větším množstvím firem, ať už z oblasti přepravy osob, balíků, jídla nebo carsharingu.

Kromě toho, že mohou řidiči taxi zásilky rozvážet v době, kdy není poptávka po přepravě osob vysoká, se otevírají možnosti pro rozvoz i v časech, kdy se standardně e-commerce zásilky nerozváží, tedy například o víkendech či v pozdních večerních hodinách.

Clipboard01

Aktivity Alzy a Liftaga během dne naznačují možné propojení kapacit.

 

 

Clipboard02

Žluté nástupní body ukazují hustotu taxikářské sítě Liftaga. Modrá barva značí oblast 5minutové dostupnosti taxíku pro rozvoz zásilek z pobočky Alza.cz v Holešovicích.

Související