Třemi největšími riziky loňského roku byly podle zprávy nejistoty v obchodních tocích, kyberútoky a klimatické změny přinášející extrémní počasí. Obchodní nejistoty vzrostly kvůli neshodám mezi USA a dalšími státy, zejména Čínou, včetně zavádění nových jednostranných dovozních cel. K nejistotě přispívá rovněž stále otevřená otázka vystoupení Velké Británie z EU. Společnosti se obávají kolon na hranicích a zdržení v přístavech v případě odchodu bez dohody.

V oblasti kyberbezpečnosti ukázal rostoucí počet událostí, týkajících se dodavatelských řetězců a dopravní infrastruktury, jak se útočníci snaží získat obchodní tajemství vydíráním nebo narušováním ekonomické činnosti. V neposlední řadě způsobily řadu vážných narušení v roce 2018 klimatické změny, doprovázené extrémním počasím. Loňský rok byl podle statistik čtvrtým nejteplejším rokem. Ničivé požáry, sucha, nízké hladiny vod a tající ledovce patří mezi faktory, které mají na dodavatelské řetězce největší vliv.

Německo a Británie jsou v rizicích na první místě

Program Resilience360 zaznamenal v Evropě nejvíc událostí v Německu a Velké Británii. Dvě třetiny událostí s významným vlivem byly způsobeny odcizením nákladu, požáry či explozemi v průmyslových objektech a železničními nehodami. Nicméně rozložení událostí bylo v Evropě rovnoměrnější než v ostatních regionech. Největší podíl měly s 44,7 procenta nehody v letecké a pozemní dopravě. Tyto události jsou pro dodavatelské řetězce mimořádně důležité. Například důsledkem dvou nehod vlaků došlo k přerušení železniční dopravy v klíčových železničních koridorech po dobu více než dvou týdnů. Občanské nepokoje byly s 12,9 procenta druhým nejpočetnějším druhem událostí. Protesty z prvního května související se Svátkem práce a protesty hnutí žlutých vest ve Francii a Belgii narušily provoz na dálnicích, v přístavech, hraničních přechodech a příjezdových komunikacích do průmyslových zón.

Také výkyvy počasí způsobovaly dodavatelským řetězcům problémy. Mnohaměsíční sucho v létě a na podzim způsobilo rekordně nízkou hladinu vody v řece Rýně. Tento stav omezil nákladní lodní dopravu a chemické závody a ocelárny v Německu, Francii a Nizozemí byly vyšší mocí nuceny pozastavit dodávky. Přírodní katastrofy se vyskytly v celé Evropě. V říjnu postihlo Řecko zemětřesení nedaleko ostrova Zakynthos, zatímco Itálie, Španělsko, Francie a Velká Británie se potýkaly s velkými povodněmi.

Výhledy v letošním roce

Zpráva také upozorňuje na množství hrozeb, které mohou významně ovlivnit podniky v roce 2019 a dalších letech. Kromě přetrvávajících globálních rizik, jako je mezinárodní napětí, které charakterizovalo obchod v roce 2018, mohou společnosti čelit také dodatečným nákladům a nejistotě kvůli nedostatku surovin, svolávacím akcím a obavám o bezpečnost nebo přísnější ekologické legislativě. Zaprvé rostoucí poptávka po surovinách, ve spojení s nestálými dodávkami v důsledku politické nestability a pozastavení provozních činností u dodavatelů, může mít za následek nedostatek klíčových surovin, jako jsou lithium, kobalt a adiponitril.

Zadruhé mohou růst počty svolávacích akcí a obavy o bezpečnost, protože povědomí širší veřejnosti o problémech s kvalitou a přísnější prosazování práva regulačními orgány ve velmi regulovaných odvětvích, jako jsou farmaceutický průmysl nebo výrobci zdravotních pomůcek, podrobuje produkty přísnějším kontrolám. V neposlední řadě mohou být v roce 2019 rozšiřována opatření proti znečišťování životního prostředí na další průmyslová odvětví v Asii. Také americký úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) by měl zveřejnit nové požadavky. Přísnější ekologická legislativa zvýší náklady pro podniky v mnoha odvětvích. Všechny uvedené trendy mohou ohrozit dodavatele a vyžádat si významné změny v dodavatelských řetězcích.

„Moderní dodavatelské řetězce jsou zranitelné. Dopravní zpoždění, krádeže, přírodní katastrofy, nepříznivé počasí, kyberútoky a nečekané problémy s kvalitou mohou narušit toky zboží a způsobit krátkodobé zvýšení nákladů a problémy s dodávkami,“ dodává Shehrina Kamalová, ředitelka zpravodajství o rizicích ve společnosti DHL. „Resilience360 se snaží těmto rizikům porozumět a měřitelným způsobem získat všeobecnou představu o tom, jak ovlivňují dodavatelské řetězce napříč zeměmi, regiony, odvětvími a organizacemi.“

Co je to Resilience360

Resilience360 je cloudová platforma, která umožňuje vizualizovat, sledovat a chránit provozní činnosti firem. Usnadňuje vizualizaci dodavatelského řetězce, sleduje firemní aktiva, dodavatele, objednávky a zásilky a téměř v reálném čase umožňuje sledování událostí, které by mohly přerušit nebo opozdit pohyb zboží v dodavatelských řetězcích. Platforma vytváří profily rizik na základě více než třiceti databází rizik a identifikuje kritické oblasti pomocí tepelných map.

Podrobná zjištění z roku 2018 a přehledy nadcházejících výzev v roce 2019 jsou k dispozici v kompletní zprávě, kterou si lze stáhnout na www.resilience360.dhl.com.

Infografika
Infografika DHL Resilience360

Související
Infografika DHL Resilience360