V Evropské unii musí technická zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu odpovídat požadavkům směrnic ATEX. Taková zařízení jsou označena žlutou značkou s nápisem Ex. Varianty manipulačních vozíků Linde vhodné pro používání v nebezpečných prostorách s klasifikací Zóna 2/22 jsou založeny na standardních modelech.
„Na první pohled není patrné, že se jedná o EX verzi vozíku s ochranou proti výbuchu,“ říká Elke Karnarski z Linde Material Handling. „Ovládání a pohodlí pro řidiče jsou shodné se standardním vozíkem, konstrukční rozdíly se projevují pouze při bližší kontrole a nemají vliv na výkonnost a hospodárnost. Údržbu a servis provádí speciálně vyškolení servisní technici z prodejní sítě Linde, kteří dbají na to, aby byl EX vozík udržován a opravován v souladu se zákonnými předpisy pro takováto zařízení.“

Vozíky Linde s EX ochranou používané v chemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu jsou řešeny tak, aby při manipulaci v prostředí s hořlavými prachy, plyny nebo parami nedošlo k jejich vznícení. Jakákoli elektrická zařízení, která mohou způsobit vznik jisker, jsou proto odpovídajícím způsobem upravena. Mechanické součásti jako brzdy a vidlice jsou chráněny vhodnými konstrukčními opatřeními. Elektronický systém sledování teploty zajistí, že nedojde k přehřátí povrchu součástí vozíku ani za extrémních provozních podmínek. Loketní opěrka, sedačka, podlahová podložka a plastové součásti jsou v antistatickém provedení, aby se zabránilo nebezpečí přeskočení jiskry vlivem elektrostatického náboje.

Všechny EX retraky s ochranou proti výbuchu jsou opatřeny značkou výrobce CE a jsou vyrobeny v souladu s požadavky normy EN 1755 a evropské směrnice ATEX 2014/34/EU pro omezení zdrojů vznícení a možné exploze.

Související