Průmysl 4.0 je zjednodušený termín pro obrat v paradigmatu výroby (i logistiky a dalších oborů) spočívající v její decentralizaci. Trefně to popsal jeden z autorů myšlenky, profesor informatiky Wolfgang Wahlster: „Logika výroby se zcela otočí. V minulosti měla výroba jednoho ‚dirigenta‘, řídicí systém, který strojům říkal, co mají dělat. Nyní je to opačně − všechny informace o výrobě si vznikající produkt nese na sobě.“

Samotný produkt či polotovar pak bude podle Wahlstera „poptávat“ u různých strojů různé služby. Stroje − výrobní, logistické a další − přitom budou relativně autonomní a budou komunikovat navzájem, budou si i samy říkat o práci, o servis, doplnění zdrojů apod. Díky tomu budou schopny vyrábět vysoce personalizované produkty, rychle se přenastavovat a zapojovat nové výrobní kroky.

Komunitní iniciativa, kterou nyní rozjíždějí BMW a Microsoft, bude založená na sdílení vývoje tzv. Otevřené výrobní platformy (OMP), která je postavená na cloudovém nástroji Microsoft Azure. Firmy v prohlášení uvedly, že platforma „pro průmyslový internet věcí, má za cíl poskytnout komunitním členům referenční architekturu s open source komponenty na základě otevřených průmyslových standardů a modelu otevřených dat.“

Díky tomu, že vzorce budou otevřené a budou se dále sdílet, vznikne standardizovaný model zavádění internetu věcí, z něhož budou firmy vycházet při rozvoji vlastních služeb. Zároveň ale budou do platformy samy přispívat.

Jednou z hlavních bariér nástupu internetu věcí je to, že software k němu je obvykle uzavřený a rozvoj je tak pomalý. Datové modely, které umožňují analýzy a scénáře strojového učení, ale budou v tomto případě přístupné.

BMW už s pomocí platformy pro internet věcí využívá více než 3000 strojů, robotů a autonomních dopravních systémů. Jedním z příkladů je nasazení bezpilotních vozíků v závodě v německém Regensburgu. Tento projekt umožnil centrální řízení dopravního systému v továrně a výrazně tak zjednodušil a zefektivnil logistické procesy.

BMW počítá s tím, že v budoucnu tyto a další případy využití, jako jsou smyčky pro digitální zpětnou vazbu, správa digitálního dodavatelského řetězce a prediktivní údržba, zpřístupní a budou se dále rozvíjet v rámci komunity OMP. Iniciativa tak podpoří vývoj dalších inteligentních řešení, která se budou sdílet napříč automobilovým a širším výrobním sektorem.

„Zvládnutí komplexního úkolu výroby individualizovaných prémiových produktů vyžaduje inovativní řešení IT a softwaru," řekl Oliver Zipse, člen představenstva společnosti BMW AG, Production. „Propojení výrobních závodů a systémů, stejně jako bezpečná integrace partnerů a dodavatelů, jsou obzvláště důležité. Na cloud se spoléháme od roku 2016 a neustále vyvíjíme nové postupy. Prostřednictvím platformy OMP chceme v dalším kroku zpřístupnit naše řešení ostatním společnostem a společně využít potenciál k zajištění dlouhodobě silné pozice na trhu."

Nyní hlavní aktéři vzniku komunity Microsoft a BMW hledají další partnery a vyzývají ostatní výrobce a dodavatele, včetně firem mimo automobilový průmysl, aby se k této komunitě připojili. Předpokládá se, že dozorčí rada OMP zahájí činnost s počáteční skupinou čtyř až šesti partnerů a minimálně 15 případy využití ve vybraných výrobních prostředích do konce roku 2019.

Související