Obě zprávy vznikly na základě memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Vypracovaly je společně evropská koordinační organizace řízení letového provozu Eurocontrol a americká federální agentura pro letectví FAA. První zpráva podává detailní porovnání operačních výkonů do roku 2017, druhá se zabývá trendy efektivnosti nákladů a soustřeďuje se na období let 2006 až 2016.

Podle šéfa generálního ředitelství EU pro mobilitu a dopravu Henrika Hololeie je to právě roztříštěnost evropského systému řízení letového provozu, která je příčinou neefektivnosti. „I když je pokrok v mnoha oblastech uspokojivý, stále zbývá mnoho práce, aby se zajistilo, že cestujícím v Evropě se dostane úrovně služeb, kterou zasluhují,“ uvedl Henrik Hololei. „Zveřejněné zprávy jsou důkazem výborné spolupráce, která mezi Evropou a Spojenými státy existuje v systémech řízení letového provozu a umožňuje nám sdílet osvědčené postupy. To přináší prospěch na obou stranách Atlantiku.“

Generální ředitel Eurocontrolu Eamonn Brennan ovšem v této souvislosti upozorňuje na rozdíly – Spojené státy zvládnou o více než 50 procent více letových hodin než Evropa, zatímco Evropa má o 50 procent více zaměstnanců než Spojené státy. To by mělo být podle Eamonna Brennana pro Evropskou unii varující, zejména vzhledem k nárůstu traťového zpoždění v evropské letecké dopravě.

Související