Mezi developerskými projekty v oblasti logistiky dnes stále častěji nalezneme speciality týkající se nároků na uspořádání či vybavení skladu. Zvláštnosti se mohou týkat nejrůznějších prvků, vyžadují si je speciální technologie i třeba postoje zadávající firmy k aktuálním společenským otázkám.

Také pohled na to, co je a není specialitou, se u logistické stavby v průběhu času proměňoval. Dříve se například za zvláštní úpravy či vybavení pokládalo uspořádání stavby s ohledem na ekologii, dnes některé ohledy na životní prostředí již vyžadují předpisy a další "zelená" opatření požadují samotné firmy, které mají tuto problematiku zapracovanou ve své korporátní filozofii.

Od běžné výstavby v logistických parcích se u projektů na míru liší zejména počáteční fáze, která je časově náročnější a vyžaduje detailní přípravu. Developer musí neustále intenzivně komunikovat s klientem, aby dobře porozuměl jeho požadavkům a také pochopil jeho potřeby. Často mu musí rovněž vysvětlovat, že existují i technické či fyzikální limity, kvůli kterým není možné každý nápad či představu uskutečnit v praxi. Intenzivní komunikace trvá během celého projektu. V ideálním případě developer, dodavatel a zadavatel vytvoří společný tým, který spolupracuje a vytváří finální podobu projektu.

Nejčastěji se speciální požadavky týkají prostor pro výrobu, zejména pokud jde o netypickou nosnost podlahy nebo skeletu pro potřeby technologií, jako jsou jeřáby a jeřábové dráhy. Pro potřeby čistých provozů je třeba počítat při návrhu budovy i s dostatečnou vzduchotechnikou a speciální úpravou povrchů.

Náročným požadavkem může být i čas

"U logistických hal patří mezi zvláštní výbavu specifické druhy regálů, tzv. picktowers, které se v poslední době využívají zejména pro internetové obchody, dále různé dopravníkové systémy a v neposlední řadě chladicí a mrazicí zařízení," vysvětluje Jan Andrejco z developerské společnosti Panattoni Europe.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?