Přestože je Česká republika tradičně označována za jednu z nejprůmyslovějších zemí Evropy, skoro třetina manažerů v tomto sektoru v průzkumu uvedla, že nikdy neslyšela o Průmyslu 4.0. Jen polovina tento pojem zná a ví, co znamená. Nejčastěji se s ním manažeři setkávají v médiích a odborném tisku, 54 procent se s ním setkalo v rámci své praxe.

Šetření navíc odhalilo výrazný nedostatek ve vědomostech mezi studenty středních a vysokých technických škol. „Šokujícím zjištěním byla neznalost pojmu Průmysl 4.0 ze strany studentů. Téměř 60 procent o něm předtím nikdy neslyšelo a ti, kteří ano, neví, co znamená,“ uvedl Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO.

Co se za Průmyslem 4.0 skrývá, ví podle průzkumu pouze každý pátý student technických oborů. I když pojem znají ve 40 procentech případů ze školy, jejich představa o komplexnosti tohoto fenoménu je značně zkratkovitá. Respondenti, kteří uvedli, že vědí, co pojem znamená, jej v průzkumu nejčastěji popisovali jako využívání moderních technologií, digitalizaci, automatizaci či robotizaci.

„Ukazuje se, že studenti nemají úplně jasnou představu, co Průmysl 4.0 v praxi obnáší. Je tak zřejmé i určité odtržení teorie školních osnov od reality. Část studentů sice správně zmiňuje digitalizaci a automatizaci, ale při pohledu na celou skupinu jsou znalosti Průmyslu 4.0 podprůměrné,“ upozorňuje Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL.

Související