Přepravní sítě pokrývají celou planetu a zvládají přepravu zásilek téměř mezi jakýmikoliv místy na světě. Na rychlém a spolehlivém pohybu zboží závisí globální i lokání ekonomické systémy. Jenomže zásilky si mohou nechávat přepravit i ti, kteří nemají dobré úmysly.

Zneužívání přepravy má různé podoby. Například zasílání zboží, které neodpovídá podmínkám přepravní firmy. Sem patří různé nebezpečné, jedovaté, hořlavé či výbušné materiály, které buď nelze přepravovat vůbec, nebo jen omezeně a za stanovených podmínek. Zásilky také mohou obsahovat pašované zboží nejrůznějšího druhu, často třeba ohrožené druhy rostlin a živočichů, s nimiž probíhá nezákonný, ale bohužel čilý obchod. A nejvážnější kapitolou jsou případy, kdy je přeprava zboží zneužita k teroristickému útoku třeba proti letadlu nebo jinému dopravnímu prostředku.

Není divu, že se zneužívání přepravy všichni brání. Státní orgány i firmy, které jsou do transportu zapojeny, mají vypracované různé postupy, jak nezákonný či nebezpečný obsah zásilek včas odhalit a přepravní řetězec ochránit.

743

V roce 2017 bylo v poštovní přepravě odbaveno více než 15,5 milionu zásilek a odhaleno 743 případů pašování drog.

2 tuny

Celníci odhalili a zadrželi také například dvě tuny padělků prezervativů značky Durex.

Zájmy státu hájí celníci

Zájmy státu při pohybu zboží přes hranice zastupují od pradávna celníci. "Nejčastěji se celní správa setkává se zbožím, na které se vztahují zákazy a omezení," říká Šárka Miškovská z Celního úřadu Praha-Ruzyně. "Jde o padělky, léky, drogy, anabolika nebo o exempláře chráněných druhů zvířat a rostlin podle úmluvy CITES. Nejnebezpečnější jsou omamné a psychotropní látky, látky s hormonálním účinkem a rovněž léky."

K častým případům pašování do České republiky patří padělky elektroniky, náramkových hodinek, obuvi, oděvů, kosmetiky a hraček. Z nebezpečných látek jde o kokain, heroin, metamfetamin, ale třeba i různá anabolika. Dochází také k dovozu závadných potravin. Pokud jde o pašování z České republiky do zahraničí, jedná se především o marihuanu a pervitin.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?