Výrobní a skladové nemovitosti zažívají dobré časy. Poptávka po volných plochách je vysoká, míra neobsazenosti nízká, výstavba nových budov úspěšně běží a vyhlídky alespoň pro letošní rok se zdají být dobré. V České republice je podle poradenské společnosti JLL momentálně 7,7 milionu metrů čtverečních moderních průmyslových ploch určených k pronájmu a díky silné výstavbě padne v letošním roce hranice osmi milionů čtverečních metrů.

Také míra neobsazenosti průmyslových prostor se drží na velmi nízké úrovni. Poptávka převyšuje nabídku, přitom jedním z důvodů je i nedostatek připravených a vhodných lokalit pro stavbu nových hal. Tato tržní situace tlačí nájemné nahoru, což umožňuje i výstavbu na dříve ekonomicky nerentabilních územích. Developeři proto již častěji využívají ploch bývalých továren či skladů − tzv. brownfieldů. Možnosti budovat prostory v těch nejlepších lokalitách ovšem narážejí nejen na chybějící vhodné plochy, ale také na nedostatek lidí na pracovním trhu.

Poptávka často končí v Polsku

"Neobsazenost se drží díky silné poptávce velmi nízko, na konci roku dosahovala 4,4 procenta," říká Blanka Vačková, vedoucí výzkumu JLL. "Staví se více spekulativně, nyní je přibližně 50 procent celkové nabídky ve výstavbě stavěno bez zajištěného nájemce, nicméně většina těchto prostor je v čase dokončení již pronajata. Praha si drží pozici největšího trhu a druhý největší trh v Plzni se potýká s nedostatkem dostupné pracovní síly. Po vstupu nových developerů vzrostla výstavba rovněž v Brně."

8 mil.

V ČR je podle poradenské společnosti JLL nyní 7,7 mil. m² moderních průmyslových ploch určených k pronájmu. Letos by měla padnout hranice 8 mil. m².

1/400

Haly budou mít větší počet ramp, takže jedna připadne na plochy cca 400 m².

20 %

Nájemné za posledních 18 měsíců v některých lokalitách vzrostlo o 15 až 20 procent kvůli nedostatku ploch a poptávce převyšující nabídku.

Poptávku po logistických centrech vytváří v současné době nejvíce obory e-commerce a maloobchodu, průmyslové prostory stále poptávají i výrobci autodílů. Dodavatelé pro automobilový průmysl představují důležitou složku poptávky, tvoří v ní zhruba 20 procent. Dobrá ekonomická situace, nízká nezaměstnanost a vyšší mzdy přispívají k silné poptávce domácností, která se promítá do růstů poptávky logistických a distribučních firem včetně e-commerce.

"Pokud jde o velká logistická a distribuční centra, poptávka je sice vysoká, nicméně většina těchto poptávek končí v Polsku," konstatuje David Vais, vedoucí industriálního oddělení JLL. "Důvodem je minimum připravených projektů v požadované velikosti a časová náročnost povolovacích procesů. Za poslední roky cítíme veliký přesun retailu do logistiky. Roční nárůst internetového prodeje se pohybuje kolem 20 procent a tvoří zhruba 11 procent celkového retailového trhu v ČR. Distribuční centra a sklady pro e-commerce se vyznačují zejména velikostí − tzv. big boxy s plochou 25 tisíc čtverečních metrů a více. Jenomže nabídka takových projektů je mnohem větší u našich sousedů a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit."

Poptávka ovšem již v některých případech začíná narážet na nedostatek vhodných volných ploch. Podle Blanky Vačkové je sice připravenost developerů dostatečná, nicméně v horizontu příštích pěti let to může být problém, zejména kvůli neochotě obecních samospráv lákat nové investory. Omezení pro další rozvoj a budování logistických a průmyslových hal představuje rovněž trvalý nedostatek pracovních sil, které jsou ve výrobě i logistice i přes postupující automatizaci a robotizaci zatím klíčové.

Klíčem je výběr lokality a pracovní síla

V porovnání zejména se sousedním Polskem u nás nová výstavba zaostává také vzhledem ke složitému legislativnímu procesu, který se na projekty váže, a mnoha dalším faktorům zpomalujícím rozvoj průmyslových oblastí. "Situace tak nahrává některým dosud méně atraktivním regionům, což dokládá příklad Ústeckého kraje, jenž s 524 600 metry čtverečními moderních průmyslových ploch v tomto ohledu poprvé předstihl kraj Moravskoslezský," říká Lukáš Svobodník z Colliers International.

Rozhodující věcí podle něj zůstává výběr správné lokality, což v praxi znamená být blízko dodavatelům, odběratelům a zároveň zákazníkům. "Zajištění dodávky v co nejkratším čase se totiž ukazuje být z hlediska moderních dodavatelských řetězců klíčové a právě důraz na rychlost dodání zboží z distribučních center je jedním z nejvlivnějších trendů."

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?