Za příčinu dlouhodobě nízkého zájmu o místa řidičů Profesia označuje skutečnost, že jde o práci, která je náročná psychicky i fyzicky, neboť řidiči často pracují v poměrně dlouhých časových turnusech. Navíc s sebou nese poměrně vysokou míru stresu, zodpovědnosti a rizika. Řidiči také nemají příliš vysoké platy. Ve srovnání s aktuální průměrnou mzdou například v maloobchodu je mzda řidiče téměř o osmnáct procent nižší. Zatímco celková průměrná mzda (včetně odměn a bonusů) v dopravě dosahuje podle údajů portálu Platy.cz necelých 27 tisíc korun, v maloobchodu je to těsně nad 31 700 korunami.

Které profese jsou nejžádanější? Vedle oblasti logistiky, kde trvá vysoká poptávka po pracovnících na obsluhu vysokozdvižných vozíků, jsou na Profesia.cz nejžádanější zejména řidiči nákladních vozidel. Firmy však shánějí také dispečery a koordinátory dopravy. Počet reakcí na tyto nabídky však neustále klesá. Zatímco na pozici řidiče přijde v průměru 7,8 reakcí, u řidiče autobusu 7,6, u řidiče kamionu je to jen 4,6. Poměrně nízký zájem je i o práci dispečera, na jednu nabídku reaguje průměrně 5,2 zájemce.

„Z pohledu regionů je drtivě největší sháňka po zaměstnancích v dopravě v centru Čech – v Praze a Středočeském kraji. Odsud pocházelo 40 procent všech nabídek na Profesia.cz. Velká poptávka po řidičích je také v Brně a okolí a v Plzeňském kraji, nejnižší pak v krajích Zlínském a Karlovarském,“ říká Michal Novák z Profesia.CZ.

Velký problém, o kterém se však málo hovoří, je i růst věkového průměru zaměstnanců v tomto segmentu. V současné době dosahuje podle oborových organizací průměrný věk řidiče z povolání 57 let a trend je stoupající. To v souběhu s poměrně vysokou psychickou a fyzickou náročností tohoto povolání znamená, že nás v blízké budoucnosti čeká další odliv zaměstnanců. Podle některých prognóz do pěti let odejde až třetina řidičů autobusů do důchodu, a mladí se na tuto pozici příliš nehrnou.

Jak problém řešit? „Většina dopravních firem nemá zavedené postupy age managementu takže se například nezabývají plánováním kariéry starších řidičů nebo zavedením flexibilnějších úvazků, což je jedna z možných cest. Někde začaly směřovat náborové kampaně na ženy, které byly v tomto oboru donedávna zastoupené minimálně. Cestou může být i zaměstnávání lidí ze třetích zemí, zde je ale problémem délka povolovacího procesu a v osobní přepravě i jazyková bariéra,“ dodává Michal Novák.

Související