Zapojením robotů reagují společnosti Hollandia a HOPI, které jsou majetkově provázané, jak na současnou situaci na trhu práce s nedostatkem pracovních sil, tak na rostoucí požadavky odběratelů na tzv. mixované palety s jogurty různých příchutí.

„Zákazníci se na základě optimalizace regálového prostoru začínají často přiklánět k řešení zalistování tzv. mixovaných kartónů o třech až pěti příchutích. Je to způsobeno i tím, že se začaly prosazovat menší formáty prodejen,“ vysvětluje Jan Škoda, marketingový manažer Hollandie. „Kromě vyšší konkurenceschopnosti si od modernizace slibujeme úspory za lidskou práci, snížení chybovosti a zvýšení kvality.“

Projekt je přihlášený do soutěže Impuls Logistika o nejlepší oborové počiny v Česku.

Hollandia předpokládá, že se robotická technologie a postupná automatizace provozů stanou na logistickém trhu v dlouhodobém časovém horizontu konkurenční výhodou. „Naše roboty využíváme až v centrálním logistickém skladu, což je v rámci supply chain poměrně ojedinělé. Jejich hlavní funkcí je mixovat produkty na proložkách. Reagujeme tak na poptávky našich zákazníků,“ vysvětluje Jan Škoda. „Požadavkem na kapacitu palet se zmixovanými produkty je alespoň 200 palet za 16 hodin, v optimálním případě až 250. Roboti jsou schopni mixovat jogurty s průměry 75 a 95 milimetrů podle přání zákazníka. Zároveň je možné měnit typ kartónů vkládaných na začátku stoje.“

Klíčové prvky mixovacího stroje jsou roboti s průmyslovými rameny. Pracovník zajišťující jejich chod vybere na začátku práce program vytvořený přímo pro konkrétního zákazníka podle jeho požadavků zákazníka na kombinaci zboží na paletě. „Jeden robot vybírá podle potřeby požadované příchutě, druhý robot mixuje a třetí umísťuje produkty v kartónech na připravenou paletu. Ta se automaticky zabalí a je připravená k expedici nebo uskladnění. Celý stroj obsluhuje pouze jeden pracovník a jeden manipulant odebírá palety mixovaného zboží pro další skladové manipulace,“ dodává Jan Škoda.

Roboty, které zaváděla japonská firma Fanuc, pracují s přesností na setinu milimetru. Manuální způsob řešení mixování produktů společnosti Hollandia vyžadoval podle velikosti objemů zboží 10 až 12 pracovníků v rámci osmihodinových směn po sedm dní v týdnu. Celková investice do projektu byla 16 milionů korun s návratností pět let.

Související