Hlavním úkolem Petra Badáně bude zajistit dopravní řešení přesahující hranice České republiky s důrazem na Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Rumunsko. Petr Badáň chce při rozvoji služeb klást důraz na využívání moderních dopravních řešení. „Hodlám se proto zaměřit na motivování zaměstnanců k jejich dalšímu rozvoji a umožnit jim, aby průběžně získávali potřebné odborné znalosti a využili je ve stabilním pracovním prostředí svých týmů. Jen tak se dokážeme vypořádat s dynamickými změnami, kterými obor dopravy a logistiky v současnosti prochází,“ říká Petr Badáň.

Nový ředitel transportu si ale bude muset poradit také s nedostatkem vhodných pracovníků, což je problém, který trápí nejen dopravní obor. „Jsem si vědom, že se budu muset vypořádat s horší dostupností přepravních kapacit způsobenou nedostatkem řidičů,“ dodává Petr Badáň.

Peter Badáň nastoupil do DHL Supply Chain v roce 2012 na pozici manažera transportu. Před tím pracoval nejdříve jako manažer logistiky a později jako seniorní manažer nákupu ve společnosti COTY Czech Republic. Peter Badáň je absolventem Žilinské univerzity v Žilině, Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů.

Související