Nová aplikace DGD.online umožňuje generovat například elektronicky podepsaná prohlášení o nebezpečných věcech a jejich odeslání automaticky spolu s přílohami, jako jsou bezpečnostní listy. Zasilatelé a další poskytovatelé logistických služeb mohou být také digitálně integrováni do procesu přepravy a manipulace zboží, což jim umožní rozvíjet spolupráci bez dokumentů.

Důležité je to, že DGD.online není omezena pouze na letecké přepravy, ale lze ji použít i pro zásilky posílané po silnici či moři. Uplatní se tedy téměř v celém zásobovacím řetězci.

V Německu se na vývoji aplikace uživatelsky podílí výrobce Siemens Healthcare, který ji provází všemi fázemi vývoje. Společnost očekává, že digitalizace přepravy bude mít trvalý pozitivní vliv na efektivitu logistických služeb.

Související