Společnost Mobile Industrial Robots (MiR), která je dodavatelem autonomních mobilních robotů (AMR), uvedla, že podle zprávy World Robotics Report 2018 Service Robots vydané Mezinárodní federací pro robotiku (IFR) zaznamenal v roce 2017 segment obslužných robotů nárůst ve výši 162 procent oproti roku předchozímu. To představuje 69 tisíc logistických systémů dodaných na trh a 63 procent ze všech obslužných robotů využívaných v průmyslových odvětvích.

IFR rovněž předpovídá vysoký nárůst i v letošním roce – podle předpovědi vzroste letos prodej logistických systémů o 66 procent na 115 tisíc jednotek. Průměrný meziroční růst v letech 2019 až 2021 se odhaduje na 18 procent, což znamená, že během těchto tří let bude dodáno 485 tisíc jednotek.

Podle výkonného ředitele dodavatele kolaborativních autonomních mobilních robotů MiR Thomase Vistiho začínají v posledních letech podniky objevovat obrovský potenciál automatizace interní logistiky.

„Dříve byly hlavním cílem automatizace výrobní procesy, ale i v těch nejvíce automatizovaných provozech ještě donedávna probíhala přeprava materiálu manuálním a neefektivním způsobem se zaměstnanci, kteří trávili část pracovní doby taháním vozíků. Dnešní výrobní prostředí musejí být flexibilní a dynamická a na přepravních trasách se mohou objevit lidé, zařízení, palety a další překážky. Mobilní roboty v těchto prostředích fungují velmi dobře. S kolaborativní autonomní navigací je automatizovaná přeprava materiálu velmi pružná a adaptabilní. Není zapotřebí přerušovat výrobní procesy, vynakládat dodatečné výdaje a zajišťovat vyšší úroveň bezpečnosti pro zaměstnance,“ řekl Thomas Visti.

Zájem o automatizaci interní přepravy roste i v regionu střední a východní Evropy. MiR zde registruje stále vyšší poptávku po optimalizaci vnitropodnikových procesů mimo jiné i z důvodu současného nedostatku pracovní síly na trhu. „Jsme přesvědčeni, že autonomní mobilní roboty, které dokážou bezprostředně spolupracovat s lidmi, v příštích letech významně přispějí i v regionu CEE k růstu trhu s logistickými systémy, jak očekává Mezinárodní federace pro robotiku,“ řekl Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel MiR v regionu CEE.

Související