Výrobce kabelů a elektromechaniky Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště v minulých letech plně digitalizoval výrobu. Letos výrazně investoval do automatizace a digitalizace skladů.

Zcela první krok k digitalizaci skladů však firma učinila již v roce 2011. Z dnešního pohledu lze za první etapu označit zavedení zpětné sledovatelnosti materiálů ve skladu. Ve skladu se začaly používat mobilní čtečky čárových kódů (tzv. PDA) s digitálním zásobníkem práce propojeným s digitálním logistickým skladem. Tímto prvním krokem byl investicí ve výši půl milionu korun zaveden bezpapírový sklad.

V rámci druhé etapy digitalizace Ray Service v roce 2013 doplnil stacionární regály o první tři kusy automatizovaného skladového systému Kardex. Ty však měly vlastní software. „Řešili jsme problém, jak docílit toho, abychom měli pouze jednu databázi, a přitom jsme tyto automatické sklady ovládali prostřednictvím našeho ERP systému Helios. Rozhodli jsme se jít vlastní cestou a se společností Gatema jsme vyvinuli vlastní řešení. Na konci roku 2014 jsme spustili Helios na stacionárních regálech i Kardexech dohromady,“ říká Rostislav Očadlík, ředitel výroby Ray Service.

Třetí etapa nastala v letošním roce, kdy podnik vybudoval novou halu, do které pořídil pět nových skladovacích systémů s výtahovým skladovým systémem. Celková investice do nové haly i výtahového systému dosáhla spolu se všemi souvisejícími náklady hodnoty desítek milionů korun.

Investice do automatizovaného skladového systému výrazně přispěla k optimalizaci využití místa, pracovní síly i ke zvýšení celkové efektivity skladů a produktivity práce. „Zdvojnásobili jsme výkon skladu při výdeji kusového zboží a díky tomu jsme nemuseli zavádět druhou směnu,“ říká vedoucí skladu Iveta Bednářová.

Propojení výroby a skladů ve Starém Městě ukazuje, jak budou firmy vypadat v příštích letech. Automatizace a digitalizace, ovšem nikoli pouze některých částí provozu, ale celé firmy. Pak už bude možné mluvit o dosažení úrovně Průmyslu 4.0.

Související