Téměř 200 účastníků z řad výrobních a logistických firem i zástupců z poradenství a odborných spolků mělo možnost si vyslechnout prezentace o nejnovějších technologiích, ale i konkrétní případové studie z praxe. Na konferenci vystoupil například Paul Norford ze Zebra Technologies, který představil svůj pohled na to, jak nastupující generace mění svět okolo nás.

Mezi další řečníky patřil Philipp Zimmermann ze společnosti Franka Emika. Tento německý start-up vyvíjí cenově dostupné a bezpečné kolaborativní roboty. Matthias Pröller ze ZF zase představil integraci prvků průmyslového internetu věcí (IIoT) zařízení do logistických procesů. Nechyběl ani blok případových studií, ve kterém o výzvách, které musely jejich firmy překovávat, hovořili zástupci společností IAC Group, Ringfeder a Panasonic Automotive Systems.

Konference ukázala připravenost firem na aktuální úkoly spojené s digitalizací a robotizací. Není možné zůstat stát stranou tohoto proudu, který prostupuje a pozměňuje stávající uspořádání průmyslu i logistiky, zaznělo od řečníků.

Konferenci pořádaly společnost Aimtec a Obchodní a průmyslová komora Regensburg (IHK Regensburg).

Související