Výrobce nový systém vyvíjel a testoval ve spolupráci s fleetovými zákazníky. FleetPulse má přispět k vyšší transparentnosti technického stavu vozidel a snižovat tak pravděpodobnost neočekávaných poruch a defektů.

Manažeři vozových parků a údržby mají prostřednictvím centrálního internetového portálu FleetPulse přístup k aktuálním datům o stavu celého vozového parku, a to včetně provozních údajů a informací o defektech a poškozeních. Přímo z aplikace FleetPulse mohou pomocí zpráv předávat individuální pokyny řidičům a technikům – například nový kontrolní seznam, termín servisu nebo dokonce instrukci ke stažení vozidla z provozu.

Řidiči a technici mají se speciální aplikací FleetPulse Android k dispozici uživatelsky přívětivou platformu pro snadné kontroly technického stavu vozidel, která nahrazuje současný manuální postup.

Služba je poskytována včetně hardwaru pro systém TPMS ve vozidle – jeho součástí jsou senzory Tirematics a hardwarový klíč.