Novým koordinátorem pro středomořský koridor se stala Iveta Radičová, bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky. Anne Elisabet Jensenová, bývalá poslankyně Evropského parlamentu, převzala péči o baltsko-jaderský koridor. A Matthias Ruete, bývalý generální ředitel Evropské komise, se od počátku příštího roku stane koordinátorem evropského systému pro zabezpečení železničního provozu ERTMS.

„Úloha evropských koordinátorů TEN-T je klíčem pro dosažení našich cílů v oblasti efektivního přeshraničního propojení v celé Evropské unii a pro inteligentní, udržitelnou a bezpečnou mobilitu. Rád bych poděkoval odstupujícím koordinátorům Laurensovi Brinkhorstovi, Brianu Simpsonovi a Karlu Vinckovi za vynikající práci, kterou udělali. Teď se spoléhám na pokračování dobré spolupráce s novými koordinátory,“ řekla evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová.

Související