Více než 73 procent respondentů očekává, že růst pracovních míst nastane zejména v oblasti pozemní obsluhy, služeb pro zákazníky a palubních průvodčích. Čtyřicet osm procent uvádí, že nalézání nových talentů představuje důležitou výzvu, a to především kvůli nedostatečnému počtu kandidátů s vhodnou úrovní kvalifikace. V některých případech respondenti uvedli, že problém pro ně představují i nadměrné platové požadavky uchazečů.

Vedle mzdy a benefitů uvedlo 49 procent respondentů jako významný faktor pro získání nových pracovníků a jejich udržení také příležitost kariérního růstu a možnost odborného růstu a rozvoje. Pouze 28 procent respondentů uvedlo, že současná odborná příprava je dostatečná. Řada organizací se snaží zvýšit efektivitu výcviku spoluprací externími partnery.

Pro přijímání manažerů jsou v celém odvětví prioritou znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti a obsluhy zákazníků. Zavádění nových technologií již ve značné míře změnilo podobu zákaznického servisu, přesto je lidský prvek v této oblasti stále nenahraditelný.

Přibližně 75 procent respondentů očekává v příštích dvou letech nárůst právě v oboru zákaznických služeb, pozemních operací a palubních průvodčích. Kromě toho 65 procent respondentů očekává růst pracovních pozic v oblasti bezpečnosti.

Související