Nové standardy mají umožnit nárůst objemů zejména malých zásilek nízkých hodnot nejen v oblasti e-commerce typu (B2C), ale také mezi spotřebiteli navzájem (C2C), například při bazarovém prodeji mezi jednotlivci a podobně.

Standardy kladou důraz na pokročilou výměnu elektronických dat a přijetí zjednodušených postupů mezi účastníky elektronického obchodu. Podporují moderní postupy a technologie podporující bezpečný a udržitelný přeshraniční elektronický obchod. Pravidla budou dále doplněna technickými specifikacemi a pokyny.

Světová celní organizace WCO je mezivládní organizace se sídlem v Bruselu. Zaměřuje se na vytváření celních standardů, které mají z celního hlediska harmonizovat globální pohyb zboží a služeb. Členy organizace je v současnosti 182 států.

Související