Evropané nakupují v zahraničních e-shopech stále častěji, v celkových číslech to je ale pořád poměrně málo. Podle Evropské unie má přeshraniční e-commerce daleko větší potenciál, který zůstává nevyužitý. Jedním z hlavních důvodů jsou příliš vysoké ceny přepravy. Podle dat Evropské komise kvůli nim přibližně dvě třetiny nakupujících nedokončí svůj nákup v zahraničním e-shopu.

Že Češi, potažmo i další Evropané nakupují on-line v zahraničí stále velice málo, dokládají i různé průzkumy. Například podle studie asociace ANEC, do které se za Česko zapojil i časopis dTest, téměř 87 procent českých respondentů nakupovalo on-line alespoň jednou během posledního měsíce, zatímco v zahraničí si pořídila zboží jen asi pětina. Ostatní členské státy EU jsou na tom podobně.

Podle Evropské komise ceny za přeshraniční transport neodrážejí skutečné náklady. Například cena přepravy dvoukilového balíku z jedné evropské země do druhé může být podstatně vyšší než v opačném směru. A to i přesto, že obě země mají podobně vysoké náklady na pracovní sílu a zásilky urazí stejnou vzdálenost. Ekonometrická studie Saint Louis University z Bruselu zase ukázala, že přeshraniční přepravy bývají při podobných parametrech třikrát až pětkrát dražší než vnitrostátní.

"Na tuto problematiku jsme narazili již při expanzi na Slovensko v roce 2004. Přeshraniční přeprava byla zatížena sazbami, které znamenaly i více než 100procentní navýšení nákladu na přepravu jednotlivého balíku," potvrzuje Tomáš Bartoš, transport manažer Alza.cz.

O vysokých cenách za přepravu balíků mezi státy EU svědčí i to, že Evropané dávají před unijními e-shopy přednost stále častěji čínským. Jak vyplývá z nedávného průzkumu pro společnost Eset, zatímco v čínských on-line obchodech občas nakupuje už 42 procent českých uživatelů internetu, e-shopy v zemích EU využívá jen 13 procent Čechů. Podíly nakupujících v evropských e-shopech sice meziročně stouply, ale ne tak dramaticky jako u čínských obchodů. Jedním z důvodů je levná přeprava z Číny (mnohdy i úplně zdarma), kterou dotuje tamní vláda.

Transparentní ceny

Situaci by měla zlepšit nová jednotná pravidla digitálního trhu a přeshraničního doručování pro celou Evropskou unii. Díky nim vznikne speciální webová stránka, na které si bude moct každý porovnat ceny za služby balíkových dopravců.

V březnu nová pravidla, která by měla platit od příštího roku, schválil Evropský parlament, v dubnu i Evropská rada. Cílem je usnadnit spotřebitelům i e-shopům porovnávání různých cen za dodávání balíků po celé unii, a posílit tak přeshraniční elektronický obchod. Regulační orgány budou mít také větší pravomoci a budou moct celý komplikovaný trh blíže monitorovat.

"Větší transparentnost by měla vytvořit konkurenční tlak, a snížit tak ceny, které nelze odůvodnit objektivními faktory. Očekává se, že z nových pravidel budou mít prospěch zejména spotřebitelé a drobní maloobchodníci, kteří nemají vyjednávací pozici ke sjednání lepších sazeb," uvedla Evropská rada v tiskové zprávě.

Nové nařízení se týká všech přeshraničních doručovatelů balíkových zásilek i jejich subdodavatelů, kteří mají více než 50 zaměstnanců (ve zvláštních případech i firem s 25 až 49 zaměstnanci). Dopravci budou muset předávat národním regulačním institucím, v tuzemsku Českému telekomunikačnímu úřadu, údaje o svém fungování, jako jsou například právní forma nebo registrační číslo, ale také obrat, počet zaměstnanců, počet přepravených balíků, popis nabízeních služeb, přepravní podmínky nebo seznamy přepravních tarifů.

Za balík se sice považují zásilky do 31,5 kilogramu kromě dopisů, ale zveřejnění cen za přepravu se týká jen zásilek do pěti kilogramů a rozměrů, kdy kombinace šířky, délky a hloubky nepřesáhne dohromady 900 mm, přičemž jednotlivé rozměry mají být mezi 20 a 600 mm. Balíkovky musí cenové tarify předat regulačním úřadům do 31. ledna každého roku, ty je předají Evropské komisi, která je zveřejní na speciálním neutrálním webu.

Národní regulační instituce přitom mají za úkol vyhledávat "bezdůvodně" vysoké sazby a informovat o nich Evropskou komisi, která je také zveřejní. Obchodníci pak podle nařízení mají svým zákazníkům poskytovat konečné ceny všech nabízených možností přepravy.

Výše pokut za nedodržení pravidel si určují jednotlivé státy. Komise pak bude za dva roky od uvedení pravidel do praxe, a poté každé tři roky, informovat Evropský parlament a radu o efektu opatření a případně i navrhovat legislativní úpravy.

"Cílem uvedených nových pravidel připravených Evropskou komisí je další rozvoj jednotného digitálního trhu v rámci EU. Právě cena doručení zboží objednaného přeshraničně patří z pohledu zákazníků mezi významné bariéry," potvrzuje záměr Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

Zbytečná podpora

Podle ředitele Sdružení českých spotřebitelů Viktora Vodičky je nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků příkladem regulace, která vznikla proto, že hospodářská soutěž v této oblasti není funkční, takže ceny za tyto služby jsou příliš vysoké. "SČS proto vznik nového webu, kde by si spotřebitelé mohli ceny jednotlivých služeb porovnat, vítá a těšíme se na jeho zavedení," uvedl Viktor Vodička.

S regulací a zveřejňováním cen přepravy zásilek ale nesouhlasí někteří mezinárodní balíkoví a expresní dopravci. "Říkáme tomu balíkový roaming. Spotřebitelé sice z regulace mohou těžit, ale myslím si, že je z principu špatná. Není prospěšné diktovat byznysu takovéto 'glajchšaltování' cen. A například cena oblečení se také neusměrňuje po celé Evropě," říká komerční ředitel DHL Express pro region střední Evropy Luděk Drnec.

Navíc podle něj není potřeba podporovat další rozvoj přeshraničního e-commerce, protože jeho objemy tak jako tak rostou velice rychle. "Pro balíkové a expresní služby je to největší zdroj růstu," říká.

S tím souhlasí i regionální šéf DPD Miloš Malaník: "Mezinárodní balíková přeprava je součástí mezinárodního e-commerce, který roste každoročně o 15 až 20 procent. Je to snad nejrychleji rostoucí odvětví ekonomiky a někdo má představu, že to musí dál podporovat regulací cen za přepravu. To se mi zdá scestné. Proč neregulovat spíš něco, co neroste?"

Konečným efektem nařízení mohou být nižší náklady pro dopravce, kterým se bude dařit lépe vytěžovat přepravu mezi jednotlivými státy.

Konečným efektem nařízení mohou být nižší náklady pro dopravce, kterým se bude dařit lépe vytěžovat přepravu mezi jednotlivými státy.
Foto: Shutterstock

Dopravci připouštějí, že ceny za přeshraniční cesty jsou vyšší než za vnitrostátní, nicméně to má své technické opodstatnění, které vychází z toho, že Evropská unie stále ještě ani zdaleka není jednotný prostor.

Balíkoví dopravci mají vnitrostátní sítě, které jsou obvykle slušně vytížené. Složitější ale je naplnit mezinárodní spoje, které propojují hlavní národní huby. "Pokud se firma nespecializuje vyloženě na mezinárodní zásilky, tak toto propojení není tak efektivní. Kamion, který vypravím například z České republiky do hubu v Německu, nebude tak efektivně vyplněný jako ten vnitrostátní," říká Miloš Malaník.

Balíková přeprava je založena na sdružování zásilek, které probíhá v třídicích centrech, kde se každý balík vykládá, skenuje, váží a zase nakládá. Přitom každá taková operace něco stojí. "Například balík do Dánska doručujeme do 48 hodin, při tom prochází pěti přepravními uzly," podotýká Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Další bariéry

S mezinárodní přepravou souvisí také vyšší administrativní zátěž. Například je potřeba do procesu zapojit ne jeden, ale dva zákaznické servisy - jak v zemi odeslání, tak v zemi přijetí. Dopravci také poukazují na to, že vyšší ceny za přeshraniční trasy mohou způsobovat i různé "vstupy" v jednotlivých zemích, jako jsou mzdy, nájemné skladů, různé tržní prostředí, ale i různé typy zákazníků.

Podle Luďka Drnce hlavní bariéry většího rozvoje mezinárodního on-line obchodu v EU spočívají v jiných bodech, než je drahá přeprava: "Ve Velké Británii tvoří 50 procent našeho objemu mezinárodní B2C zásilky. Důvodem není lepší cena přepravy, ale jazyk. Britské firmy mají web automaticky v univerzálním obchodním jazyku celého světa. Bariérou je tedy to, že e-shop, který chce expandovat do zahraničí, musí vytvořit svůj web minimálně v angličtině, nebo ještě lépe v několika dalších jazycích. To není úplně levné. Bariérou jsou také různé formy elektronických plateb. E-shopy rovněž musí v zahraničí řešit reklamační řízení, protože každý nakupující přemýšlí v prvé řadě o tom, jak bude zboží v případě poškození v zahraničí reklamovat."

Na druhou stranu lidé z branže zmiňují, že mezinárodní přepravy jsou pro ně výhodnější než vnitrostátní, protože z nich mají vyšší marži. A proto se na ně také chtějí více zaměřit. Na vnitrostátních trzích totiž bývá silnější konkurence.

Nejistý dopad

E-shopy potvrzují, že vysoké ceny za mezinárodní přepravu po Evropské unii jsou určitou bariérou při expanzi do zahraničí. Například Alza to řeší tak, že navazuje spolupráci přímo s doručujícím dopravcem v dané zemi a zásilky tam přepravuje až po konsolidaci.

Dopad regulace ale není jistý. "Neočekáváme rychlé změny. Dobrou zprávou je, že může být vyvíjen větší tlak exportních dopravců na partnery, kteří realizují takzvanou poslední míli, protože své sazby zveřejní i konkurence. To teoreticky může v důsledku zajistit snížení sazeb za přeshraniční odbavení u některých dopravců v budoucnu. Pouze nižší cena za dopravu však nemusí nutně zvýšit objem nákupů na zahraničních e-shopech," říká Tomáš Bartoš, transport manager Alza.cz.

"Je otázkou, zda zveřejňování cen bude mít opravdový vliv na konečné ceny nabízené dopravy i s ohledem na to, že obchodníci často uzavírají smlouvy s dopravci individuálně za rozdílných podmínek. Domníváme se, že na růst objemu nákupů českých zákazníků v zahraničních e-shopech nebude mít tato novinka výrazný vliv. Dlouhodobě však očekáváme, že tlak na ceny přeshraniční dopravy bude vytvářen e-shopy samotnými," myslí si šéf asociace APEK Jan Vetyška.

Opačný efekt

Dopravci se většinou neobávají, že by nová regulace přinesla výraznější zvýšení nákladů. "Jako celoevropská firma již dnes transparentně zveřejňujeme ceny na našich webových stránkách v takzvané kalkulačce přepravy. Neočekáváme žádné podstatné zvýšení nákladů oproti těm, které nám vznikly s nepovedenou implementací evropských směrnic do poštovního zákona před pěti lety," říká Pavel Včela.

Podobně to vidí i šéf UPS pro Česko, Slovensko a Ukrajinu Marcin Krzak: "Nové nařízení přispěje k růstu přeshraniční přepravy a využívání e-commerce tím, že zlepší celkovou transparentnost trhu. Neočekáváme, že by vedlo ke zvýšení nákladů."

Pokud se díky evropské regulaci skutečně podaří snížit ceny za přepravu, a posílí se tak přeshraniční on-line obchod v EU, konečným efektem mohou být naopak nižší náklady pro dopravce, kterým se bude dařit lépe vytěžovat přepravu mezi jednotlivými státy.

Článek vyšel v červnové Logistice.

Související