Po Evropské unii se v roce 2016 (pro který jsou k dispozici poslední kompletní statistiky) přepravilo (uvnitř unie + export) 19,2 miliardy tun nákladu, což je téměř 37 tun na člověka. Co se týče jednotlivých regionů, větší hmotnost v přepočtu na osobu se přepraví v západní a severní Evropě. Například v Německu je to asi 50 tun. Ovšem zatímco na těchto trzích se už číslo nejspíš nebude v budoucnu významně zvyšovat, ve střední a východní Evropě bude zřejmě docházet k poměrně rychlému růstu.

Vyplývá to ze studie Top 100 in European Transport and Logistics Services, kterou vypracovali analytici německé výzkumné organizace Fraunhofer Center for Applied Research on Supply Chain Services SCS, a redakce časopisu Logistika dostala její podstatnou část k dispozici. Studie se zaměřila na země Evropské unie plus Švýcarsko a Norsko.

Evropský logistický trh dosáhl v roce 2016 hodnoty 1,05 bilionu eur, tedy téměř 27 bilionů korun (jde o souhrn celkových výdajů na logistické aktivity). To je meziroční nárůst o 1,9 procenta, zatímco o rok dříve činil nárůst 2,7 procenta. Výzkumníci Fraunhoferova centra předpokládají, že loni se trh opět navýšil zhruba o dvě procenta a letos se tempo lehce sníží.

Logistický sektor se podílí na evropském HDP asi sedmi procenty, což vypovídá o vysokém významu, který má obor pro ekonomiku kontinentu. Přibližně polovina logistických výdajů jde na vrub outsourcingu, tedy službám dopravních a logistických firem, a polovinu si zajišťují výrobci a obchodníci z vlastních zdrojů. Největší podíl outsourcingu mají služby navázané na nákladní přepravu, přičemž dominuje námořní. Naopak největší podíl insourcingu je v oblasti kontraktní logistiky a skladování.

Z jednotlivých druhů dopravy má podle hmotnosti přepraveného nákladu po Evropské unii největší podíl silniční transport, a to 78 procent. Další druhy mají pod 10 procent, letecká doprava pak má jen nepatrný podíl.

Hlavní součástí studie Top 100 in European Transport and Logistics Services jsou žebříčky firem podle jejich obratu. Souhrnné pořadí, respektive Top 50, jsme už představili v letošní dubnové Logistice. Zde tedy uvádíme pro úplnost první desítku, některé další údaje vztažené na celý trh, ale především žebříčky firem v jednotlivých segmentech logistiky.

 

Článek vyšel v červnové příloze Logistiky a týdeníku Ekonom "Logistika a doprava v mezinárodním obchodu".

Související