Na řidiče kamionů se měla původně vztahovat přísnější pravidla pro vysílání. Změnu požadovaly především země jako Francie, Belgie či Německo, které se rozhodly bránit před levnější konkurencí ze střední i východní Evropy. Dosažený kompromis ve speciální úpravě pro sektor silniční dopravy z minulého týdne, který zároveň odráží zájmy České republiky, označila za úspěch česká europoslankyně Martina Dlabajová, která vede vyjednávání o sociální části balíčku mobility ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

„Výsledek minulého týdne byl vyváženým kompromisem, aplikovatelným v praxi, který mohl konečně zajistit jak sociální ochranu a slušné podmínky řidičům, tak i zachovat konkurenci na vnitřním trhu a podpořit jeho fungování. Nyní se bohužel opět vydáváme cestou omezování a podkopávání svobod na jednotném trhu,“ řekla Martina Dlabajová.

 

Poslanci Evropského parlamentu totiž udělili výsledku TRAN červenou a zabránili tomu, aby zprávy sociální části balíčku putovaly rovnou do třístranného vyjednávání mezi parlamentem, komisí a radou. Zprávy tak budou muset ještě jednou projít hlasováním celého pléna, včetně pozměňovacích návrhů, které mohou optimistické vyhlídky na vyváženou úpravu ještě významně ohrozit.

"To je pro české dopravce velmi špatná zpráva. Hrozí, že všechny země EU budou používat směrnici o vysílání na řidiče podle svého. Totální chaos, v každé zemi jinak a rozhodně protekcionisticky. Kompromis z TRANu byl křehký, ale vyvážený," konstatoval generální tajemník Sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Že se o silniční balíček povedou ještě dlouhé spory, dokládá také průběh vyjednávání na úrovni Rady EU, která se sešla ke konci minulého týdne. Práva českých dopravců přijel na zasedání ministrů dopravy hájit český ministr Dan Ťok. „Je třeba ukončit dlouhé spory o sociálním dumpingu či protekcionistické politice. Česká republika bude nadále vystupovat konstruktivně a snažit se o dialog se západními státy k nalezení kompromisu přijatelného pro všechny,“ řekl v Lucembursku ministr dopravy. Shodu mezi sebou členské státy nenašly a přijetí pozice Rady tak bylo odloženo.

Související