V obchodech i skladech se v posledních letech stále častěji objevují místo přilepeného nebo natřeného značení na podlaze světelné značky. Ty netrpí otěrem a také je lze v případě potřeby snadno a rychle změnit. Výhodou světelných symbolů je třeba také to, že je lze zapojit do systémů pro řízení skladů a používat v rámci některých skladových procesů. Projektor se dá také propojit s další technologií, jako jsou pohybová čidla, senzory a podobně.

"Díky světelnému značení dokážeme velmi efektivně řešit standardní problém klasických metod značení, jako je nátěr či samolepka, u kterých dochází k velmi rychlému znehodnocení," říká Josef Hrabal, jednatel společnosti Aledo, která se systémy pro promítání světelných symbolů a znaků zabývá. Pro světelné značení používá speciální projektory vybavené LED diodami s životností minimálně 50 tisíc hodin. K samotné projekci požadovaného symbolu se používají projekční šablony ze žáruvzdorného skla nebo plechu vyrobené moderní laserovou technologií. S těmito šablonami lze nasvítit prakticky jakékoliv symboly či texty. Projektory jsou jednoduchá zařízení, která lze instalovat téměř v jakémkoliv prostředí. Pro jejich použití je potřeba pouze zapojení do elektrické sítě 230 voltů, alternativně je možné projektor napájet z 24voltové baterie vysokozdvižného vozíku.

Mezi nejčastější způsoby použití patří například propojení s elektronikou ovládající automatická vrata. Při otevírání vrat začne projektor výstražně blikat. Projekci znaků lze rovněž napojit na pohybové čidlo. Pokud zaměstnanec vychází z regálové uličky, pohybové čidlo ho detekuje a aktivuje projektor. Také lze použít bezdrátového spojení s vysokozdvižnými vozíky - v nepřehledné křižovatce nebo uličce vyšle lokátor umístěný na vozíku informaci, která opět aktivuje připojený projektor. Aktivaci může rovněž vyvolat také třeba magnetický kontakt při otevření dveří.

"Škála použití je však mnohem širší. Vždy záleží na konkrétní potřebě, ale také kreativitě konkrétního uživatele," zdůrazňuje Josef Hrabal. "Projektor může být například zavěšen na jeřábovém rameni a při jeho pohybu svítí na zem upozorňující symbol. Největší výhodou je již zmíněné propojení s dalšími technologiemi, s možností upozornění na kritickou situaci. Mnohonásobně se tím zvýší bezpečnost v provozu."

Světelná značka ukáže místo pro uložení palet

Význam proměnného podlahového značení pomocí světelných projektorů zdůrazňuje také Martina Leničová ze společnosti Ecolight Project, jejímiž zákazníky jsou zejména výrobní a obchodní podniky, které hledají řešení pro navigační a bezpečnostní značky. "Projektory využíváme pro podlahové značení s promítáním bezpečnostních piktogramů, k vytváření přechodů pro chodce či vyznačení celých koridorů. Mohou rovněž označovat místa pro ukládání palet. Projektor dokáže automatizovaným rozsvícením značky chodce upozornit na blížící se vozidlo nebo na to, že se budou otevírat dveře. Rovněž je možné promítat značky na místa určená pro nalepení štítku. V obchodních prostorách či v nemocnicích využíváme světelné značky k navigaci zákazníků."

Standardem jsou LED projektory, které prosvěcují šablony s motivem promítání, tzv. gobo, tedy ze skla nebo plechu vyrobené moderní laserovou technologií. Promítané znaky se dají měnit podle potřeby výměnou goba přímo v projektoru. Některé projektory promítají statický obraz, jiné umožňují rotaci nebo jednoduchý digitální přenos signálů s funkcí blikání či stmívání.

Světelné podlahové značení nachází uplatnění nejen ve skladech a logistických zařízeních. Hodí se i do obchodních prostor s umělým osvětlením, kde může zákazníky vést či je informovat o zboží.

Ale i světelné značení má svá omezení. Jelikož se jedná o svítidlo, nehodí se do venkovního prostředí s denním světlem ani do velmi přesvíceného provozu. Před instalací je vždy třeba provést měření množství světla a podle výsledků rozhodnout o možnosti nasazení tohoto systému.

Elektronické etikety mají budoucnost

Proměnlivé značení však nemusí mít vždy podobu symbolu promítaného na podlahu. Patří sem také třeba elektronické etikety či cenovky s displejem k označování zboží ve skladech či v obchodech. "Pro oblast elektronických cenovek existuje celá řada řešení od různých výrobců," říká Čestmír Váňa ze společnosti Kodys, která je systémovým integrátorem v oblasti automatické identifikace a mobilních aplikací především pro logistiku, výrobu a retail. "Většina řešení je zaměřená zejména na použití v prodejnách, nikoliv na skladovou logistiku. Elektronické cenovky mohou být monochromatické, námi dodávané řešení však má patentovanou technologii umožňující zobrazit třetí barvu, obvykle červenou. Existují však i další barevná provedení."

Výrazně rozdílné jsou rozměry a rozlišení displejů. Cenovky bývají obvykle malé, s rozměrem dvou až tří palců, pro oblast rezervačních systémů jsou však často i sedm palců velké, protože je zde potřeba zobrazovat více údajů včetně grafiky.

V podobě elektronické cenovky se jedná o rozšířenou technologii, nicméně v oblasti skladů zatím v České republice Kodys příliš konkurenci nepotkává. "Jedná se o první projekty, které jsme s touto technologií implementovali," říká Čestmír Váňa. Mezi možná využití v logistice patří například fixní montáž elektronických etiket na plastové přepravky, které slouží jako dynamicky se měnící skladové lokace.

Funkcionalita elektronických etiket má ještě další možnosti, displej může třeba obsahovat teplotní čidlo nebo s ním být propojen a zobrazovat řadu dalších informací, které se v blízké budoucnosti uplatní například ve spojení s internetem věcí.

Článek vyšel v dubnovém čísle časopisu Logistika.