Výsledky průzkumu ukazují, že ačkoli v popředí zůstávají obavy z růstu nákladů na pohonné hmoty a regulace v souvislosti s ochranou životního prostředí, dopravci si stále více uvědomují nárůst dopadů automatizace na dopravní trh.

Dva z pěti respondentů uvádějí jako příklad autonomní vozidla a digitální služby jako nejdůležitější změny, která ovlivní jejich podnikání v příštích pěti až deseti letech. Naopak pouze pětina dotazovaných očekává, že jejich podnikání významněji ovlivní nasazení dronů.

Většina dotázaných dopravců by chtěla v příštích šesti měsících investovat do nových technologií s cílem optimalizovat svůj každodenní provoz. Více než třetina plánuje investovat do nových řešení správy vozového parku a čtvrtina do elektronické nebo digitalizované dokumentace (e-CMR).

Více než čtvrtina respondentů považuje digitální řešení za pomoc při překonávání nedostatku řidičů. Čtvrtina se domnívá, že autonomní vozidla budou hrát při řešení tohoto nedostatku hrát významnou roli.

Související