Sdružení evropských přepravců sběrných zásilek System Alliance Europe přepravilo v roce 2017 dohromady 4 137 676 zásilek. To je o 2,3 procenta více než v roce 2016, přičemž tonáž činila 1,609 milionu tun.

Původní předpoklad však s růstem nepočítal. „Pro rok 2017 byl z důvodu četných výpovědí snížen roční cíl na čtyři miliony zásilek. Partneři získali do sítě výrazně více zásilek a dokázali dokonce trumfnout množství zásilek za rok 2016. Takovýto pozitivní vývoj jsme vůbec nečekali,“ říká Uwe Meyer, jednatel vedení System Alliance Europe Agency.

Stávající geografická působnost už sdružení nestačí, a valná hromada proto přijala usnesení, kterým se pokryté území rozšíří o další země EU i některé nečlenské státy. Celkem se má v nejbližších letech připojit k síti dalších 20 zemí, mimo jiné z východní Evropy nebo severoafrické státy.

V současnosti má sdružení 57 partnerů, kteří jsou prostřednictvím 179 podniků zastoupeni v 32 evropských zemích. V České republice mezi ně patří Gebrüder Weiss a Rhenus Logistics, mezi další významné členské firmy v Evropě patří například Hellmann Worldwide Logistics, Heppner nebo Italsempione Spedizioni Internazionali.

Související