Goodyear předvedl na ženevském autosalónu prototyp inteligentních pneumatik, který umožňuje kontinuální připojení a sdílení dat v reálném čase.

Senzory inteligentních pneumatik poskytují spolu s informacemi z vozidla a z dalších nezávislých zdrojů v reálném čase data potřebná pro chráněné algoritmy vyvinuté výrobcem. Díky nim se informace o identitě pneumatiky a jejím stavu – včetně opotřebení, teploty a tlaku – průběžně aktualizují a sdílí se správcem vozového parku.

„Spolu s tím, jak se stále zvyšuje obliba sdílené mobility, hledáme pro nadcházející léta možnosti podstatného zvyšování počtu ujetých kilometrů na jedno vozidlo,” řekl Chris Delaney, prezident společnosti Goodyear v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. „Pro operátory sdílených flotil je proaktivní ovlivňování provozních problémů zásadní jak z hlediska spokojenosti jejich zákazníků, tak i jejich vlastního obchodního modelu.”

„Aktuální zatížení pneumatiky a informace o jejím opotřebení mohou v reálném čase signalizovat, že pneumatika bude pro prodloužení své životnosti a udržení hospodárného provozu a výkonnostních ukazatelů vyžadovat údržbu,” pokračuje Chris Delaney. „Tento způsob proaktivní údržby operátorům dovoluje přesně identifikovat a řešit potenciální problémy s pneumatikami a provozuschopností ještě dříve, než skutečně nastanou.”

Související