Situace na námořním trhu roku 2016 byla značně neutěšená. Dostatek kapacit a silný konkurenční boj vedly k tomu, že v polovině února index kontejnerizovaného zboží z Číny klesl na 400 dolarů za 20stopý kontejner (TEU). Byl to výsledek dlouhodobého vývoje, kdy se většina rejdařů snažila prodávat volné kapacity za nižší než vyhlášenou měsíční sazbu a celý trh se tak dostal do spirály snižování cen. Ceny se upravovaly každý týden a nebylo výjimkou, že 14 dní po začátku měsíce byla sazba o 150 dolarů nižší. Výsledkem bylo, že v roce 2016 utržili rejdaři o 42 dolarů na kontejner méně než v roce předchozím. Krizová situace na trhu se tak prohloubila.

Skomírání a konečný pád Hanjinu byl pro ostatní rejdaře impulzem ke změně. "Ustal nekonečný konkurenční boj, ceny se začaly zvyšovat a přestaly fluktuovat. I když neexistuje žádná psaná dohoda, všichni rejdaři jako by pochopili, že musí zvednout ceny a začít opět vydělávat. Že žádná jiná cesta z toho nevede, jinak skončí stejně jako Hanjin," popisuje situaci po pádu rejdaře Tomáš Hašlar, manažer oddělení Air & Sea a vedoucí jedné z poboček Yusen Logistics (Czech).

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci