Snížit náklady při skladování je možné smysluplnou automatizací, tedy nikoliv automatizací za každou cenu.
Snížit náklady při skladování je možné smysluplnou automatizací, tedy nikoliv automatizací za každou cenu.
autor: Radek Novotný

Snížit náklady při skladování (ale hlavně při vychystávání) je možné smysluplnou automatizací, tedy nikoliv automatizací za každou cenu. Co tím mám na mysli? Pokud v daném provozu existují často se opakující manuální procesy, které je možné nahradit strojním zařízením nebo digitalizací, a pokud je cena uspořené lidské práce ve výhodném poměru k výši investice a následných provozních nákladů, pak má jistě smysl se věcí seriózně zabývat.

Někdy je na cestě k automatizaci potřeba i trochu odvahy. Určitá obtíž nastává v případě komplexnějších projektů, kde je hodně faktorů ovlivňujících možná řešení. Abychom byli trochu konkrétní: plocha a výška haly, různé druhy zboží, rozměry skladových jednotek, typ objednávky, obrátkovost, sezonní špičky, teplotní režimy, délka kontraktu atd...

Trendem, který se ve snaze uspořit náklady uplatňuje stále častěji, je vychystávání na principu "zboží za člověkem". Při nasazení této technologie stojí člověk na místě a zboží, které má připravit do zákaznických objednávek, přijíždí k němu. Operátor provede vychystání zboží ze skladové jednotky - palety, přepravky nebo kartonu - a zbylé zboží se poté vrací zpět do skladu. Tato technika si žádá vyšší stupeň automatizace, aby bylo možné skladovou zásobou automaticky pohybovat. Jedná se o takovou automatizaci na druhou. Člověk má oči a hbité ruce, a proto ho při této práci (zatím) nelze nahradit zcela.

Vzdělávejme se

Možná zde ani není snaha to udělat, protože z operátora-člověka se tímto opatřením vlastně už stává operátor-robot. Prostoru pro kreativní práci zde mnoho není. Rychlost práce určuje technologie, správné zboží fotografie na monitoru, počet kusů digitální číslice a kam zboží položit, pak světelné tlačítko. Nad vším bdí řídicí systém. "Pozor, nezmáčkl jsi světelné tlačítko, proto systém nemá jistotu, že jsi zboží položil na správné místo!" "Klik, nyní je již vše v pořádku, můžeš pokračovat v práci."

Neblahým důsledkem tohoto trendu tedy může být určité rozevírání nůžek mezi operátory-roboty a operátory-lidmi, tedy těmi, kteří jsou technologií řízeni, a těmi, kteří technologii řídí. Na jedné straně postačují pracovníci s nízkou kvalifikací pro jednoduché (pro stroj stále ještě složitě proveditelné) pracovní úkony, na druhé straně jsou potřeba lidé se stále vyšší kvalifikací pro správu a údržbu sofistikovaných technologií.

Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, je to prostě jeden z důsledků digitalizace (nebo Průmyslu 4.0, chcete-li), která bude dále pokračovat stále rychlejším tempem, ať se nám to líbí, nebo ne. Takže šetřeme, abychom mohli více utrácet, to je to, oč tu velmi pravděpodobně běží. Hlavně se ale více vzdělávejme!

Autoři: Jan Rindt