Na oslavě se předvedla lokomotiva Siemens Vectron v barvách ČD Cargo s nově vyrobenými kontejnery.
Na oslavě se předvedla lokomotiva Siemens Vectron v barvách ČD Cargo s nově vyrobenými kontejnery.
autor: Václav Cempírek

Logistický systém Innofreight využívá několika druhů specializovaných kontejnerů pro přepravu zejména sypkého zboží. Systém, který dnes využívají firmy ve 14 zemích, funguje již od roku 2002. Na českém trhu se ale poprvé objevil až v roce 2004, kdy s jeho pomocí společnost Mondi Štětí začala přepravovat štěpku. Tato spolupráce trvá dodnes, kdy bylo ve Štětí uvedeno do provozu stabilní vykládací zařízení pro tyto kontejnery.

Z českých firem jej výrazně využívá také ČD Cargo, které aktuálně podepsalo rámcovou smlouvu na nákup až 500 nákladních vozů v průběhu pěti let. Projekt počítá především s využitím vozů pro přepravu energetického uhlí do tepelných elektráren, kdy nahradí dosud používané vysokostěnné čtyřnápravové železniční vozy řady Ea s vykládkou pomocí čelních nebo rotačních výklopníků a Fals s vykládkou s využitím gravitace při otevření části bočnic. Řešení mimo jiné využívá také společnost EP Cargo.

Inovace pro vyšší nosnost

Systém Innofreight se skládá z modulu innovagon, různých druhů kontejnerů podle druhu přepravovaného zboží, mobilního vykládacího mechanismu nebo stacionárního vykládacího zařízení s posunovacím vozidlem. Innovagon je univerzální nosič kontejnerů pro sypké materiály, ale zároveň může sloužit i jako nosič pro kontejnery ISO řady 1. Jde o osminápravový 80' vůz řady Sggrrs, který je složen ze dvou 40' článků pevně spojených tažně-tlačnou tyčí. Například ČD Cargo zařadilo do provozu tyto vozy s paletovým systémem Innofreight určeným pro přepravy hutních výrobků. Na vůz lze naložit 128 tun hutních materiálů.

Co se týká kontejnerů, všechny druhy od firmy Innofreight jsou manipulovatelné vertikálně pomocí spreaderu nebo horizontálně mobilním čelním vysokozdvižným vozíkem s výsuvným a otočným ramenem či stacionárním vykládacím zařízením. Kontejnery AgroTainer pro přepravu agrárních produktů s délkou 30 stop se využívají v otevřeném provedení například pro přepravu cukrové řepy do cukrovarů a v uzavřeném stavu pro přepravu obilovin.

Pro vykládku kontejnerů systému Innofreight lze využít překladač s otočným zařízením, který může být vybaven měřičem jejich hmotnosti. Nosnost překladače je 33 až 42 tun a výkonnost při vykládce více než 600 kubíků za hodinu. Stacionární vykladače jsou pak určeny pro rychlou a efektivní vykládku velkých objemů.

Společnost Innofreight stále vyvíjí nová logistická řešení, případně optimalizuje stávající systémy, aby se jejich efektivita a výkonnost zvýšily. Příkladem jsou vozy s paletovým systémem pro skandinávský trh, se kterými ucelený vlak přepraví o čtvrtinu více dřeva. Firma rovněž chystá nové intermodální kontejnery pro ušlechtilou ocel nebo sypké hmoty určené pro přepravy korozivního zboží. Společnost Innofreight vyvíjí komponenty pro tento systém z vysokopevnostních materiálů s cílem snižovat jejich vlastní hmotnost a zvyšovat ložné využití. Jedná se o efektivní systém, který v blízké budoucnosti může nahradit jednovozové zásilky v železniční nákladní přepravě.