V pořadí již 18. ročník mezinárodní vědecké konference LOGI 2017 se konal v říjnu v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. V úvodním programu vystoupili zástupci zúčastněných univerzit a vysokých škol, kteří se ve svých příspěvcích zaměřili na prezentaci studijních programů a vědeckých a výzkumných úloh, které řeší.

V odborné části byly předneseny příspěvky na tato témata: Interreg and Low-carbon Scenarios Development for Modal Shift in the Chemical Industry (Barbara Osicka); Projekt Smart-Rail a softwarový nástroj Control Tower pro řízení logistických služeb (David Krásenský); Zkušenosti z IDS Jihočeského kraje (Ivan Študlar); Vývoj objemů kombinované přepravy v ČR (Ivan Novák) a Dotační programy EU (Petr Bílek).

Na závěr konference byl uspořádán kulatý stůl se zaměřením na zapojení terminálu kombinované dopravy v Nemanicích do mezinárodních, ale i vnitrostátních přepravních řetězců intermodálních přepravních jednotek. Jednání se zúčastnili zástupci České logistické asociace, Jihočeského kraje, společností Metrans, Bohemiakombi, ČD Cargo a SŽDC, Ministerstva dopravy ČR, VŠTE České Budějovice, Univerzity Pardubice, Železnic Slovenské republiky a Chorvatských železnic.

Odpoledne účastníci konference absolvovali odbornou exkurzi do pivovaru Budvar, kde byli samozřejmě seznámeni s výrobou piva, ale důraz byl kladen na skladování a distribuci piva na tuzemské i světové trhy.

Na uspořádání konference se podíleli odborníci na logistiku z Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice, Vysoké školy logistiky Přerov a Dopravní fakulty Jana Pernera a Institutu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Nad konferencí převzali záštitu výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Martin Drábek, výkonný ředitel Svazu dopravy Petr Kašík a prezident České logistické asociace prof. Václav Cempírek.

Konference se také zúčastnili zástupci University of Zagreb, Budapest University of Technology and Economics, Fakulty provozu a ekonomiky dopravy Žilinské univerzity, Technické univerzity Košice, Technické univerzity Zvolen a University of Life Sciences Lublin. Konference se konala v rámci projektu "Visegrad Fund".

Autoři: Rudolf Kampf