Továrna automobilky Seat ve městě Martorell
Továrna automobilky Seat ve městě Martorell
autor: Seat

Na podzim se odehrál již 18. ročník konference Trendy automobilové logistiky, kterou její organizátor - softwarová firma Aimtec - vůbec poprvé uspořádal v Plzni. Letošní akce se věnovala aktuálním tématům v logistice, výrobě, integraci a využití nových technologií a procesů v oblasti digitalizace. Proto konference nesla podtitul Digitální evoluce bez hranic. Zajímavým tématem bylo také sdílení know-how mezi firmami a přenášení zkušeností z českých aplikací do zahraničí a naopak.

Válka o data začíná

S úvodní zahřívací přednáškou vystoupil renomovaný ekonom Milan Zelený, emeritní profesor na Fordham University v New Yorku, který hovořil o akcelerujících změnách směřujících k Průmyslu 4.0. Upozornil především na význam sdílení zkušeností a na to, že úspěšné firmy investují do nepřetržitého vzdělávání lidí a vzniku inovací.

Nejvýznamnějším hostem z oblasti logistiky byl na konferenci Michael Martin, viceprezident pro strategický rozvoj globálního automobilového sektoru v DHL Supply Chain. Ten se zaměřil především na téma digitalizace a představil širokou plejádu možností, jak propojené technologie pomohou vytvořit efektivnější dodavatelské řetězce.

"Čtvrtá průmyslová revoluce je poháněná daty, díky kterým mohou být firmy efektivnější, mít odolnější dodavatelské řetězce, naučí se předvídat a budou mít kompletní visibilitu napříč řetězci, která umožní optimalizaci procesů v reálném čase. Toto je bitevní pole, na kterém již dnes firmy bojují o převahu na trhu," uvedl mimo jiné Michael Martin.

O využití dat k přesné kalkulaci výroby a plánování logistických kroků mluvil také André Ziemke, spoluzakladatel a jednatel německé společnosti nextLAP. Jejich vize nazvaná Production 4.0 počítá s využitím dostupných prostředků strojového učení, nejmodernějších procesů a řízení v reálném čase pro vytvoření zcela digitalizovaného výrobního systému. Díky jejich řešení mohou firmy dosáhnout úspor v nákladech na výrobu a logistiku mimo jiné i snížením skladových zásob. A to i při velké komplexitě výroby.

Předat znalosti může být těžké

Know-how je jedním z nejcennějších artiklů každé společnosti a pro úspěch jakékoliv firmy s větším počtem poboček je zásadní umění přenést tyto cenné zkušenosti. Zajímavý příklad představil Roman Mühlfeit, vedoucí oddělení logistiky v Magna Exteriors Europe, která potřebovala přenést know-how procesů výrobního plánování z Liberce do německého závodu v Sulzbachu. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality informací, které firma odesílá svým dodavatelům, aby bylo možné přesněji a s dlouhodobějším výhledem řídit dodávky materiálu do výrobních závodů.

Velkou bariérou jednoduchého přenesení know-how bylo, že oba závody měly různé ERP i MES systémy. Integraci se ovšem ještě více bránili lidé. "V rámci projektu v Sulzbachu jsme bojovali s neochotou lokálních pracovníků se na změně podílet. Rozdíl mezi postoji českých a německých pracovníků byl obrovský," uvedl Roman Mühlfeit s tím, že zatímco u nás dočasně vyšší nasazení zaměstnanci přijali, v Německu byly dvě hodiny přesčasu týdně nepřekonatelný problém.

Smyslu projektu, především sjednocených postupů, plánování a výstupů, se naštěstí podařilo dosáhnout. Díky zavedení jednotného systému plánování se firma nejen oprostila od závislosti na know-how svých pracovníků, ale zároveň má data pro srovnání výkonnosti svých jednotlivých závodů.

Expanze do digitálního prostoru

O komunikaci s firemními dodavateli hovořila také Wiebke Kelterbornová, manažerka strategie, inovací a logistiky v automobilce Audi. Představila specifický systém dodávek just-in-sequence, kterému se v Německu přezdívá perlenkette - perlový náhrdelník. Zásadní rozdíl mezi systémy je ten, že u perlenkette je objednávání komponent řízeno na základě identifikace vozu. Audi tak svým dodavatelům obvykle šest dní před montáží posílá přesné informace o pořadí vyráběných vozů, podle kterých musí dodavatel díly přichystat v přesném pořadí jejich zpracování.

Velkou výzvou systému je, že samozřejmě vyžaduje přesnost informací a kvalitu dat předávaných mezi jednotlivými účastníky řetězce i výrobními linkami. Motivací pro nasazení systému v závodu Audi v Neckarsulmu byl především nedostatek míst pro expanzi závodu při stále rostoucím objemu výroby. Zároveň pak v Audi chtěli dosáhnout vyšší stability výrobního toku a optimalizace výrobních sekvencí.

"Hledáme řešení, jak výrobní procesy zjednodušit a jak je nastavit pro budoucnost. Audi chce jít směrem modulární montáže, která vyžaduje kvalitní a přesně nastavené procesy. Objem i komplexita výroby stále rostou, prostoru pro expanzi je málo, a tak je potřeba expandovat na poli digitalizace," uvedla Wiebke Kelterbornová.

Vedle několika dalších přednášek zaměřených spíše na výrobu a IT problematiku při jejím řízení už následovala pouze jedna prezentace zaměřená na logistiku s chytlavým názvem Sklad, který začal myslet. Luděk Lhotka, jednatel společnosti Efaflex, během ní představil specifika řízení skladování a expedice v oboru průmyslových vrat. Každá vrata mají různé rozměry podle přání zákazníků, a tak je velice obtížné jak balení, tak efektivní skladování hotových výrobků. Pro efektivní skladování tak bylo potřeba definovat a označit flexibilní skladové pozice a nastavit funkční strategii s vyhledáváním optimálních pozic pro zaskladnění.

I když je konference TAL primárně zaměřena na automobilky a jejich dodavatele, byl letošní 18. ročník zajímavý i pro řadu firem mimo obor. Vzhledem k nastupující digitalizaci je potřeba hledat inspiraci pro zvládnutí všech společenských a technologických změn a kde jinde by se firmy měly poohlížet než v oboru, který je dlouhodobě motorem logistických inovací.

Autoři: Vojtěch Kolář