Automatizace ve skladování není jen záležitostí posledních dvou tří let, kdy se prosazuje výrazněji, ale tu a tam se objevuje v evropských logistických provozech zhruba poslední dvě dekády. Jednodušší formy i dříve. Největší italský diskontní řetězec EuroSpin využívá ve svých distribučních centrech od roku 2008 specifickou automatickou skladovací sestavu se zakladačem a spádovými regály. Před devíti lety to byl podle dodavatele Uteco Contec první takový systém v Itálii a druhý v Evropě. V hlavním distribučním centru nedaleko Verony se do něj ukládá rychloobrátkové zboží, které se nevyplatí zaskladňovat do konvenčních paletových regálů. To jsou - na Apeninském poloostrově samozřejmé - těstoviny, dále pak třeba vody či pivo.

Vstup do systému je manuální, stejně jako odběr na druhém konci. Mezi tím se ale lidé palet nedotknou. Vozíky pokládají palety se zbožím na dopravníkové dráhy. Na vstupech je šest senzorů, které automaticky kontrolují hmotnost, rozměry a kvalitu palet. Ty pak směřují do člověku nepřístupné zóny.EuroSpin využívá už od roku 2008 specifickou automatickou skladovací sestavu se zakladačem, dopravníky a spádovými regály.

Pokud není paleta v pořádku, dopravník ji pošle na zvláštní dráhu pro problematické "kousky", ostatní zboží se zařazuje do zásobních drah. Z nich si palety odebírá automatický zakladač a zaskladňuje je do spádových, tedy lehce nakloněných regálů. Do celého zařízení se vejde kolem 4000 palet. Regály nepotřebují pohon, protože se zboží sune k odběru díky gravitaci.

Pokud by se tyto palety zakládaly do konvenčního regálového skladu, zabíraly by dvakrát tolik místa. Vzhledem k jejich vysoké obrátce by se ale diskontnímu řetězci nevyplatilo je vůbec zaskladňovat, takže by zůstávaly na zemi ve formě blokového skladu, a zabíraly by tak ještě mnohem více prostoru. Ten je ale ve strategické lokalitě uprostřed průmyslové severní Itálie nesmírně drahý.

Distribuce EuroSpin v číslech
 • 12 distribučních center
 • Celková plocha 350 000 m2
 • Z toho suché prostory 250 000 m2 a chlazené 100 000 m2
 • Celkem 233 400 paletových pozic
 • Z toho 37 400 vychystávacích pozic...
 • ... a 196 000 zásobních paletových pozic
 • Ročně 10 mil. příchozích palet
 • 303 mil. zakázek
 • 1,66 mil. odchozích palet
 • 2,45 mil. odchozích minipalet
 • 225 tis. odchozích nákladních vozů
 • Flotila 1580 vozíků ve skladech a 1100 vozíků v obchodech

Skladová zkušebna

Distribuční centrum je zajímavé i tím, že se tu ve velkém zápřahu pohybuje téměř 200 vozíků, a tak se s firmou EuroSpin dohodl její hlavní dodavatel manipulační techniky Still, že tu zřídí jakousi zkušebnu pro novou řadu vychystávacích vozíků.

Distribuční centrum je rozdělené na část chladicí a s běžnou teplotou. Vychystává se jen z přízemních pozic, vyšší patra výškového paletového systému jsou zásobní.

Průtočnost distribučního centra je obrovská. Ročně do něj nákladní vozy přivezou kolem 1,2 milionu palet. Z nich se vychystá asi 35 milionů zakázek, které odveze na 200 tisících paletách a 300 tisících minipaletách 25 tisíc nákladních aut.

Německá firma tu proto letos testovala po čtyři měsíce novou řadu horizontálních vychystávacích vozíků. Zejména model OPX 20 s vidlicemi pro dvě palety, které můžou pracovníci ovládat pomocí postranních tlačítek i ze země. To se využívá v případě, kdy jsou vychystávací pozice hustě za sebou, takže je pro obsluhu výhodnější, když nemusí do stroje neustále nastupovat a vystupovat z něj.

Varianta vozíku s názvem "plus" má pět koleček, díky čemuž může jezdit až rychlostí 14 km/h, takže se hodí pro delší přesuny. Stroje mají nainstalovaná modrá výstražná světla, která slouží jako prevence před nehodami. Toto opatření je vidět ve skladech stále více a patří už prakticky ke standardnímu vybavení.

"Chceme v budoucnu patřit k velkým hráčům na evropském trhu," uvedl člen vedení EuroSpin. "A k tomu nemůžeme jen přizpůsobovat produktové portfolio stále se měnícím požadavkům trhu a aktuálním trendům, ale musíme také ověřit účinnost logistických procesů."

Související