Vzhledem k aktuálnímu nedostatku pracovníků na trhu se i v České republice stále více prosazují automatizovaná a robotizovaná řešení. Důvodem také je, že cena práce roste, zatímco cena robotů pozvolna klesá. I v tuzemsku se tak podle společnosti Universal robots průměrná doba návratnosti investice do nasazení robotů pohybuje již okolo jednoho roku.

Dodavatel Sape Technology tak ve svém novém řešení řízeného skladu od počátku počítá s nasazením robotů. Kolaborativní roboti Universal Robots zde budou mít na starost zejména opakované a rutinní operace vychystávání. Jejich hlavní výhodou oproti lidským pracovníkům je schopnost pracovat 24 hodin denně a nulová chybovost při výkonu práce.

„Dnes jsou podniky penalizovány za jakékoli pochybení v procesu, za každou záměnu v paletě,“ upozorňuje Martin Vigláš, vedoucí IT ve společnosti Sape Technology, a dodává: „Roboti Universal Robots budou garantovat bezchybné vychystávání, díky čemuž společnosti ušetří vícenáklady na vypořádání nepřesností se svými zákazníky. Společně s dalšími kontrolními mechanismy, jež jsou součástí našeho řešení, tak dokážeme zajistit stoprocentní spolehlivost dodávek.“

„Kolaborativní roboti jsou odpovědí na současné výzvy, kterými jsou nedostatek pracovní síly a tlak na zvyšování produktivity,“ dodává Slavoj Musílek, generální ředitel Universal Robots pro střední a východní Evropu. Díky modulárnosti systému je možné řešení nasadit prakticky v jakémkoli typu odvětví. Od potravinářského průmyslu až po výrobu automobilů. „Obecně v odvětví logistiky umožňuje robotická automatizace srazit náklady na balení nových výrobků, zkrátit výrobní cykly a osvobodit dělníky od opakovaných prací a manipulace s těžkými břemeny,“ uzavírá Slavoj Musílek.

Související