Výzkum probíhal od února do května letošního roku mezi 280 evropskými logistickými operátory. Pro výběr lokality je podle nich nejdůležitějších pět parametrů. Blízkost spotřebitelských center, zdravé legislativní prostředí, dostupná pracovní síla, kvalitní infrastruktura a nízké celkové náklady na provoz logistického centra.

Podle zjištění výzkumu je pro firmy nejdůležitější je dostupnost hlavních spotřebních center, tedy snadný přístup k hlavním tepnám globálního obchodu a obchodním sítím. Z tohoto hlediska jsou logicky nejlépe hodnocené oblasti v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a západním Německu, pro které je příznačná blízkost k severoevropským přístavům a vynikající infrastruktura.

Roste také význam v umístění logistických lokalit co nejblíže spotřebitelům. V tomto ohledu jsou vedle již zmíněných lokalit v okolí Nizozemska silné především rozsáhlé příměstské oblasti evropských metropolí, jako je Londýn, Paříž, Milán a Berlín. Díky snadnému přístupu ke koncovým zákazníkům pomáhají tyto lokality zefektivnit celý dodavatelský řetězec a dodávat zboží v co nejkratším čase.

Náklady nejsou na prvním místě

Celkovým nákladům na provoz centra je v porovnání s ostatními faktory přikládán malý význam. V minulosti byla minimalizace nákladů logistickým tématem číslo 1, ale dnes je rozhodující fungující dodavatelský řetězec, ke kterému patří právě blízkost ke koncovým zákazníkům. Z tohoto důvodu se trhy, tradičně nahlížené jako dražší, umístily v průzkumu na předních pozicích.

Mapa nejžádanějších logistických lokalit.


Zásadní význam pak má pro výběr lokality také dostupnost pracovní síly, ať už z hlediska vzdálenosti, či mzdových nákladů. Velmi dobře bylo v této kategorii, ale i dalších kategoriích, hodnoceno Polsko, které patří mezi nejrychleji se rozvíjející logistické trhy v Evropě. Polská Lodž se jako první z regionu mimo západní Evropu dostala mezi pět nejlepších lokalit v Evropě. Zcela nejvyšší hodnocení si odneslo nizozemské město Venlo.

Logistický trh se v Polsku rychle rozvíjí již od doby, kdy země otevřela své hranice. Růst průmyslu jde ruku v ruce s rozvojem střední třídy, což v důsledku znamená, že motorem logistiky jsou v tomto případě oba konce spotřebitelského řetězce. Polsko dosáhlo na třetí příčku na základě hodnocení v několika parametrech. Především má výhodnou polohu v blízkosti západoevropských zemí a rozvinutou dopravní infrastrukturu. Klíčovými oblastmi zde je například střední Polsko – Lodž, Krakov, Wroclaw a západní Polsko.

Související