Společnost HP Pelzer začala plánovat obměnu manipulační techniky už v roce 2015, kdy vypsala tendr na nového dodavatele. „Celý proces výběrového řízení trvající jeden rok nám ukázal, že optimálním řešením pro závod Plzeň bude nákup vozíků s elektrickým pohonem,“ uvádí Štěpánka Bejčková, vedoucí nákupu společnosti HP Pelzer.

Výrobce se přechodu na elektrické vozíky zpočátku obával. Důvodem byly požadavky na náročnou manipulaci venku za každého počasí, což má velký vliv na životnost baterií. Navíc vozíky jezdí často po panelové betonové ploše, která není pro provoz manipulační techniky nejvhodnější. Volba v tendru padla na vozíky značky Still, které uspěly nejen díky celkovým nízkým nákladům na provoz, ale i s požadavkem na nižší hlučnost. Do čtyř provozů HP Pelzer šlo celkem 88 nových vozíků.

„Dlouhodobě se v našem závodě potýkáme s poměrně vysokou úrovní hluku. K tomu do značné míry přispívaly vozíky se spalovacím motorem, které u nás dříve prováděly manipulaci. Přechod na elektrické vozíky nám pomohl hlučnost částečně eliminovat,“ vysvětluje Štěpánka Bejčková.

Poslední dodávkou bylo 25 strojů do plzeňského závodu společnosti. Ve flotile tu jsou vysokozdvižné vozíky Still RX 60-35, RX 60-25 a RX 20-20P, 10 ručně vedených vozíků EXV-SF 14 a EXV-SF 16 s jeden retrak FM-X 20SE. Stroje jsou řízeny on-line systémem FleetManager 4.x, který manažerovi skladu poskytuje detailní informace o vytížení celé flotily, přístupu osob k technice anebo zprávy o nárazu s vyhodnocením průběhu nehody.

Rotační systém optimalizuje nabíjení baterií

Některé vozíky jsou ve firmě HP Pelzer nasazeny až 20 hodin denně. Používají se k manipulaci ve výrobě a skladech, k vykládce kamionů, zaskladňování, v odpadovém hospodářství a při výměnách nástrojů. Extrémní nasazení vozíků s elektrickým pohonem vyžaduje kapacitně vyhovující nabíjecí místo.

„Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vybudovat nabíjecí halu splňující veškeré požadavky, které projekt obměny manipulační techniky vyžadoval. Dostatečný prostor pro nabíjení představoval jednu z podmínek pro přechod na elektrické vozíky,“ vzpomíná Štěpánka Bejčková.

Nabíjení vysokozdvižných vozíků funguje na principu rotačního systému. Obsluha vozíku se orientuje podle zeleného světelného signálu signalizujícího místo, kde je připravená nabitá baterie. Pokud není dodržen správný postup, akustická signalizace řidiče vozíku upozorní na chybu.

„Provoz každé baterie se důsledně monitoruje. Evidujeme především způsob dobíjení a dodržování nabíjecího cyklu v souvislosti s časem a obdobím. V případě, že dojde k porušení nabíjecího cyklu, můžeme zákazníkovi poskytnout přehledná data, z nichž jednoznačně vyplývá, kdy konkrétně k porušení postupu došlo a kdo za něj nese zodpovědnost,“ uzavírá Petr Málek.

Související