Ve výuce na vysokých školách se v ČR podílí stále více firem, Alza je ale prvním českým e-shopem s vlastním studijním předmětem na vysoké škole. V rámci spolupráce s Fakultou mezinárodních vztahů spustila volitelný předmět E-commerce B2C s odbornou garancí ze strany vysoké školy.

Studenti magisterského programu VŠE mají v rámci předmětu příležitost získat poznatky z praxe z nejdůležitějších odvětví internetového prodeje - obchodu, reklamy, péče o zákazníka, IT, expanze, logistiky a dalších. Mezi přednášejícími je mimo jiné ředitel logistiky Alzy Jan Klička, ředitel obchodu Petr Bena anebo místopředseda představenstva Tomáš Havryluk.

Se studenti budou manažeři z Alzy probírat nejrůznější témata, od základních pilířů e-commerce přes řízení lidských zdrojů, logistiku a informační systémy až po řízení pohybu zákazníků po webu. Cílem projektu je příprava studentů na dynamické odvětví prodeje v prostředí internetu a předání know-how a praktických zkušeností z oblasti e-commerce.

„Velmi si cením spolupráce s tak významným partnerem, který studentům obohatí teoretický pohled o cenné praktické zkušenosti, a to zejména v tak dynamicky rozvíjející se oblasti, kde praxe předbíhá teorii,“ uvedla Alena Filipová, garantka předmětu z Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací.

Pilotní fáze studijního projektu proběhla již v loňském letním semestru. Absolvovalo ji přes 40 účastníků. Přednášející z managementu společnosti Alza během něj hodnotili semestrální práce a museli také připravit podklady pro závěrečné testy a státní zkoušky studentů, kteří předmět mají jako povinný v rámci vedlejší specializace Retail Business. Přednášky se konají každý čtvrtek od 16:15 v učebně SB225 pražské VŠE.

Související